Markerer 5 millioner micro:bit - Elektronikknett
fanell microbit
Farnell har nå produsert 5 millioner micro:bit og nytt kort lanseres samtidig med flere funksjoner og utvidelser.

Markerer 5 millioner micro:bit

Farnell feirer produksjon av micro:bit nr. 5 millioner siden 2016 samtidig som som Micro:bit Educational Foundation lanserer et helt nytt kort.

Farnell har vært eksklusive produksjonspartner for Micro:bit Educational Foundation siden lanseringen i 2016. Micro:bit har blitt adoptert av flere utdanningsorganisasjoner over hele verden som støtte til såkalt STEM-læring (Science, Technology, Education and Mathematics) gjennom formelle programmer. Stiftelsen når anslagsvis 25 millioner barn i mer enn 60 land som har lært digital kreativitet og dataferdigheter.

I dag lanserer også Micro:bit Educational Foundation en ny micro:bit som gir større minnekapasitet, har raskere prosessor og for første gang lyd- og berøringsfunksjoner ut av boksen. I følge Farnell vil denne være tilgjengelig for bestilling i november. Mer informasjon om det nye kortet: microbot.org

Farnell har jobbet med flere utdanningsorganisasjoner og myndigheter for å støtte utrulling av STEM-læringsløsninger inn i klasserommet, og har utdanningsenheter som kan leveres til klasser, skole og kodeklubber. Som tidligere omtalt kan de også levere skreddersydde storskala programmer som det norske Super:bit-programmet.

Kommentarer