Fryd for kodeglade barn - Elektronikknett
super-bit
Foto: Therese Lande Patrick.

Fryd for kodeglade barn

Etterlengtet og lenge planlagt ankom flere trailere fra England til INSPIRIA science center i Sarpsborg fullastet med programmeringsutstyr. Nå skal utstyret videre til alle landets grunnskoler og kodeklubber.

Utstyret består av klassesett med blant annet micro:bits og bit:bots – små programmerbare datamaskiner og robot-biler.

De nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole har nemlig satt programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk. I tillegg blir teknologi og algoritmisk tenkning relevant i alle fag.

super:bit
Utstyret er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og levert av Farnell Ltd i England, og skal brukes i prosjektet som kalles super:bit. Dette er et samarbeid mellom samtlige regionale vitensentre i Norge, Lær Kidsa Koding og NRK. Målet er at barn og unge skal få økt teknologiforståelse gjennom å lære seg programmering. Undervisningsdelen er en del av regjeringens teknologiske skolesekk.

Geir Endregard-inspiria Geir Endregard, direktør på INSPIRIA og koordinator for landets vitensentre i super:bit-samarbeidet. – Dette er en gledens dag. Vi ser at super:bit-tilbudet blir veldig godt mottatt og fungerer utmerket i skolen. Og nå skal alle skoler få et klassesett slik at lærerne kan fortsette å gjennomføre slik undervisning i mange år fremover, sa han etter at utstyret endelig hadde kommet til senteret.

Norsk teknologi
Et tilleggspoeng med valg av dette utstyret er at det bygger på norsk utviklet teknologi. Det er nemlig Nordic Semiconductors som har laget prosessoren og all kommunikasjon micro:bit bruker.

Koordineres av INSPIRIA
INSPIRIA er koordinator på vegne av landets vitensentre, og var derfor første stoppested i Norge for lossing av utstyrskasser. Samme dag fikk elever fra Ringvoll skole i Hobøl opplæring i programmering i INSPIRIAs lokaler.

– Dette er en gledens dag. Vi ser at super:bit-tilbudet blir veldig godt mottatt og fungerer utmerket i skolen. Og nå skal alle skoler få et klassesett slik at lærerne kan fortsette å gjennomføre slik undervisning i mange år fremover, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA og koordinator for landets vitensentre i super:bit-samarbeidet.

Farnell Farnell, som har stor del av ansvaret for at settene blir produsert, var like fornøyd, her ved Sarah Fawcett som har hatt mye av ansvaret for prosjektet hos Farnell og Kjetil Solberg, Farnell Norge.

Ut til kodeklubber
Landets kodeklubber er i gang med å distribuere super:bit-utstyrspakker til kodeklubber og ha kodekvelder landet rundt med utstyret og vitensentrene har allerede levert super:bit-undervisning til 25 prosent av landets sjetteklassinger høsten 2019 og er inne i to av fire semestre for å nå alle landets grunnskoler i løpet av to år, enten på skolen eller på et vitensenter.

– For Lær Kidsa Kodings kodeklubber er påfyll av utstyr kjærkomment og gjør at vi kan ha enda flere gøye prosjekter. Forhåpentligvis vil enda flere oppdage hvor lett de kan starte en kodeklubb der de bor. Vi er i alle fall klare til å ønske enda flere kodeklubber og frivillige velkommen tilføyer Herdis Moldøen, daglig leder i Lær Kidsa Koding.

superbit-settet Settet som skal deles ut til skoler og kodeklubber over hele landet.

Startet i England
Bruk av micro:bit i skolene startet i England i 2016. Den norske løsningen tar opplegget flere skritt videre, inkluderer landets kodeklubber og sikrer at alle grunnskoler får en permanent undervisningsløsning, som passer med krav i læreplanene.

NRK deltar
NRK skal bidra aktivt til å skape blest om prosjektet og gjøre barn og unge nysgjerrige på hvilke muligheter programmering og teknologi gir, blant annet gjennom NRK Super-programmene Newton og FlippKlipp. I tillegg lager NRK Skole en rekke videoer om undervisningsmulighetene og utstyret, som hjelper både kodeklubber, elever og lærere i gjennomføringen.

– Dette er et utrolig spennende samarbeid, sier Karoline Evensen, prosjektsjef for marked og event i NRK Super. Vi håper å nå ut til mange i målgruppa vår og bidra effektivt til at barn og ungeblir nysgjerrige på teknologi og programmering i tiden som kommer.

Se vår korte videosnutt fra da utstyret ankom:

Mer om super:bit-prosjektet:
Super:bit-prosjektet består av tre hoveddeler: Vitensenterforeningens arbeid mot landets skoler, Lær Kidsa Koding sitt arbeid mot barn og unge på fritiden og mot skoler, samt NRK sitt arbeid mot barn og unge hovedsakelig i gjennom NRK super og NRK skole.

Samlet bevilgning til skoledelen av prosjektet er 50 millioner kroner, fordelt over 5 år

I tillegg har vitensentrene og Lær Kidsa Koding fått nesten 20 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av klassesett med micro:bits, bit:bots og annet utstyr, oversetting av ressurser og faglig samarbeid.

● Vitensenterforeningens skoleleveranser
Vitensenterforeningen, som er en felles forening for landets tolv regionale vitensentre, har et 5-årig oppdrag (2018-2022) for Kunnskapsdepartementet via utdanningsdirektoratet - med å fremme programmeringskompetanse og forståelse hos elever og lærere på mellomtrinnet. I denne forbindelse nås alle landets sjetteklassinger i løpet av 2019/2020 og skoleåret 2020/21. Det er utviklet et komplett undervisningsopplegg.

● Lær Kidsa Koding sine leveranser Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse med over 180 registrerte kodeklubber over hele landet. Her får barn og unge lære programmering av frivillige i ulike språk i trygge og gode omgivelser. Totalt har kodeklubbene til sammen 1400 arrangement der 25000 barn og unge lærer seg programmering i ulike språk i trygge og gode omgivelser. Hvert år drifter Lær Kidsa Koding også den populære «kodetimen», som når over 60.000 elever fra over 1.000 skoler, og koding på SFO der ungdom lærer barn å programmere er et velkomment prosjekt utviklet av Lær Lidsa Koding. Alle arrangement i kodeklubber er gratis, alle jenter og gutter er velkomne og kodeklubbene blir driftet av frivillige.

● NRK sine leveranser
NRK vil hovedsakelig gjennom NRK Super og NRK Skole bidra med å eksponere prosjektet for landets barn og unge. Newton, FlippKlipp og annet er tenkt brukt, samt mulig eksponering på andre større arrangementer.

Og her en enda bedre filmet presentasjon (NRK Distriktsnyheter Oslo og Viken): tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202002/DKOV98020320/avspiller

Kommentarer