Valgte Productronica til å lansere viktig standard - Elektronikknett
Hermes-lansering
Medlemmer i Hermes-alliansen med ny logo som i fremtiden skal vise at maskiner er Hermes-kompatible. Det skal være mulig å «ettermontere» kompatibilitet i eksisterende utstyr. Foto: Rolf Sylvester-Hvid, Aktuel Elektronik.

Valgte Productronica til å lansere viktig standard

Nå banker Industri 4.0 på døren, og det utfordrer produksjonsmiljøer globalt. Under productronica-messen som arrangeres denne uken valgte organisasjonen Hermes å lansere en kommunikasjonsstandard for «smarte fabrikker».

Det er vår danske kollega Rolf Sylvester-Hvid i Aktuel Elektronik som rapportere dette fra messen.

Produksjon er ikke lenger et spørsmål om å påvirke flyt fra start til slutt i linjene, men det kan også være viktig å kunne kommunisere med de forskjellige maskinene (fra forskjellige leverandører) i linjen. Det er også viktig at de enkelte maskiner kan rapportere sømløst gjennom hele systemet, like enkelt som IPCs SMEMA 9851-standard.

Hermes-Bliem-Ritter Thomas Bliem, ASM, og Florian Ritter, ASYS, er initiativtakere til Hermes-standarden som ble offisielt lasert på Productronica-messen. Foto: Rolf Sylvester-Hvid, Aktuel Elektronik.

– Til tross for mange forskjellige og utmerkede proprietære standarder, er det behov for en felles kommunikasjonsplattform som kan knytte fabrikater og funksjoner sammen etter plug-and-play-prinsippet. SMEMA-standarden er fortsatt god med hensyn til kompatibilitet, men i morgendagens smarte fabrikker er den ikke tilstrekkelig. Det er avgjørende at data kan følge produktene og forstås av alle maskiner i produksjonsflyten. Dermed kan data registreres kontinurlig, og data som kan øke kvaliteteten sendes tilbake til systemet, sa Florian Ritter fra ASYS, der er én av initativtakerne til den nye Hermes-standarden som ble lansert under åpningen av Productronica.

Det er stor enighet om en felles kommunikasjonsstandard blant maskinprodusentene. Det skjønner man ved lese hvem som er med: ASM, Ersa, Mirtec, Omron, Saki Corp., YJ Link, ASYS Automatisierungssysteme, KIC International Sales, Mycronic, Parmi Europe, SMT Maschinen & Vertrieb, Cyberoptics, Koh Young, Nutek Europe, Rehm Thermal Systems og Viscom. Med en rekke som dette, tar det nok ikke lang tid før flere melder seg på.

– Vi har valgt Productronica til den offisielle lanseringen av Hermes-standarden, selv om den har vært på vei siden mars i år, der de 16 grunnleggende bedriftene møttes i München for å bli enige om en standard. Uansett størrelse, hadde hver medlemsbedrift én stemme. Da var det bare å legge forslag på bordet og så ble det enten vedtatt eller nedstemt, til vi nådde fram til Hermes-løsningen som allerede nå viser seg å fungere optimalt, sa Thomas Bliem fra Siplace.

Det blir mer i Elektronikk nr 12.

Hermes' hjemmeside: www.the-hermes-standard.info

Kommentarer