Utvikling - Elektronikknett

Utvikling

Recab - Houmb - Cyber Security

Recab styrker cybersikkerhet

Recab styrker kompetansen innen cybersikkerhet gjennom samarbeid med Houmb AS. De håndterer hendelser, bygger produkter og integrerte systemer for energi, maritim, olje og gass, luftfart og telekom. Houmb AS har deltatt i standardiseringsarbeid, industri-retningslinjer og regelutforming og elsker å dele ideer og beste praksis.