Nyheter - Elektronikknett

Nyheter

Nye DNV

DNV GL blir til DNV igjen

Fra 1. mars 2021 vil DNV GL endre navn til DNV. Denne beslutningen ble tatt etter en omfattende gjennomgang av selskapets strategi, med sikte på posisjonering i en verden der det nå foregår fundamentale endringer i mange av selskapets markeder.