Innovasjon - Elektronikknett

Innovasjon

FastMile_Conga

Skanner etter beste signal

Fast trådløs tilgang over mobilnettet kan være et alternativ der det er dyrt å trekke ut fiber. I millimeterbølgeområdet er det også rikelig med båndbredde, men samtidig blir kommunikasjonen følsom for hvordan installasjonen gjøres og for forstyrrelser i signalveien. Nokias løsning er en antenne som skanner 360 grader hele tiden å finne det sterkeste signalet.