Fagartikler - Elektronikknett

Fagartikler

Digi-Key Orders on Belt

Sporbarhet, transparens og tillit i markedet for elektroniske komponenter

Fag_vignett

Etterspørselen etter sporbare og autentiske produkter er ikke lenger et nymoderne konsept, men byr på stadig voksende utfordringer for markedet for elektroniske komponenter, som har et svært stort potensial for forfalskede varer. Kunder som konstruerer og utvikler produkter laget av komponenter på tvers av en global forsyningskjede, har behov for å vite hvor delene deres kommer fra og hva de er laget av, spesielt i bransjer med høye krav om samsvar, for eksempel innen medisinsk utstyr, bilindustri og luft- og romfart.

superkon-fors

Vedlikeholdsfrie trådløse mikrosystemer med superkondensatorer

Fag_vignett

Vi har alle mange trådløse mikrosystemer – populært kalt «duppeditter» til stor glede og nytte, som personlige enheter som mobiltelefoner, nettbrett, høreapparater, osv. I tillegg omgir oss med mange trådløse enheter som trådløse kameraer, alarmer, o.l. Mange av disse trådløse mikrosystemene er svært populære og i omfattende bruk, slik at de fleste av oss har slike «duppeditter» i daglig bruk til å skape en bedre og enklere hverdag.

Minnepinne - nøkkel

Gone in a flash

Når man skal designe inn utskiftbare minner i et produkt, er det viktig å ta i betraktning hvor lenge den aktuelle formfaktoren vil være tilgjengelig. Michael Barrett forklarer her hvor raskt kommersielle formfaktorer for slike komponenter har forsvunnet, og utreder fordelene ved industrielle minneløsninger.