Elmek - Elektronikknett

Elmek

elatec

Automatisk identifikasjon ved hjelp av RFID-leseenheter fra Elatec

Enheter som benytter RFID-teknologi til identifikasjon er mye brukt innen lagerlogistikk, spedisjon eller administrasjon. Det å må integrere mange tilgjengelige løsninger i et enkelt, sammenhengende system kan være problematisk og tidkrevende. Derfor tilbyr Elatec løsninger som lar deg redusere kostnader og tid som trengs for å integrere nye løsninger i eksisterende systemer.