EDA - Elektronikknett

EDA

Digilent-cover

Spionerende I2C-kommunikasjon mellom temperatursensoren og Arduino gjennom Digital Discovery og NI LabVIEW

Fag_vignett_80x80

Arduino er en plattform med åpen kildekode som er utstyrt med en mikrokontroller, og brukes mye til å bygge ulike systemer og programmer. Du kan programmere Arduino-plattformer med objektorientert språk (f.eks. C++) og ta i bruk utallige biblioteker og abstraksjoner for å kjøre en rekke enkle og komplekse oppgaver. Du kan feste sensorer på Arduino-plattformen og hente miljødata gjennom digitale kommunikasjonsprotokoller.