Vil åpne europeiske luftrom for droner - Elektronikknett
Drone

Vil åpne europeiske luftrom for droner

Droner i luften over byene har lenge vært en utfordring for kommersiell flytrafikk. Nå skal et stort europeisk samarbeid forsøke å løse utfordringen.

Hver storby i verden har én eller flere flyplasser med strenge regler for bruk av luftrommet. Disse begrensningene kan noen ganger påvirke nabobyens luftrom, som igjen kan få ringvirkninger for utvikling av urban luftmobilitet, økonomisk vekst og jobbskaping.

Det er her forskningsprosjektet AURA kommer inn, et konsortium sammensatt av de viktigste leverandørene av flynavigasjonstjenester, teknologileverandører og ledende forskningsorganisasjoner fra hele Europa, koordinert av det spanske teknologiselskapet Indra.

For at dronene skal kunne fly over byene må to separate systemer «snakke sammen». Prosjektet vil derfor ha som mål å integrere styringen av det lave luftrommet med tradisjonelle lufttrafikkstyringssystemer som bruker luftkontrollsentre og flyplasstårn. Sømløse grensesnitt mellom disse to systemene vil dermed gjøre det enklere å styre droner i det lave luftrommet på en sikker måte.

Dette vil bane vei for helt nye måter å bruke droner på. Forskningsprosjektet har troen på at dette vil kunne styrke økonomien og konkurranseevnen til en rekke selskaper og stimulere til en forbedring av offentlige tjenester. Inspeksjoner, logistikk, katastrofehjelpsoperasjoner, dronerelatert produksjon og vedlikehold, samt luftstyringtjenester knyttet til ubemannet flytrafikk vil være blant de første aktivitetene som kommer til nytte.

Forskerne i AURA vil finne ut hva slags informasjon som må utveksles mellom styringssystemet for ubemannet flytrafikk og styringssystemet for konvensjonell lufttrafikk for å garantere sikker luftdrift. Denne informasjonsutvekslingen vil gi en nøyaktig oversikt over flysituasjonen til enhver tid for å sikre sikker drift, selv med et høyt volum av samtidige operasjoner. Konsortiet vil videre utvikle prosedyrer og systemer for å støtte det nødvendige grensesnittet mellom disse to systemene for å håndtere høye volumer av bemannet og ubemannet trafikk som opererer trygt og samtidig i samme luftrom.

Hele driftskonseptet og systemet som er utviklet i AURA-prosjektet vil bli testet i flere valideringsøvelser på forskjellige europeiske anlegg. Disse valideringsøvelsene vil kombinere reelle flyvninger og simuleringer med reell trafikk for å validere løsninger og prosedyrer. SINTEF skal lede en valideringsøvelse som går ut på å bygge et «motstandsdyktig» ubemannet luftrom som klarer å håndtere forstyrrelser, som for eksempel et fly som avviker fra sin klarerte rute.

AURA-prosjektet er det første industrielle forskningsprosjektet som ledes av SESAR Joint Undertaking, som er dedikert til sikker integrasjon av droner i luftrommet. Resultatene fra prosjektet vil legge til rette for arbeidet til reguleringsorganer som jobber med å etablere reglene som skal styre urban luftmobilitet, og utvikling av teknologiske standarder og løsninger for alle produsenter og operatører.

SESAR Joint Undertaking
SESAR er den teknologiske pilaren i EUs Single European Sky Policy (som skal øke effektiviteten i lufttrafikkstyring og flysikringstjenester) og en sentral tilrettelegger for EUs luftfartsstrategi. SESAR definerer, utvikler og distribuerer teknologier for å modernisere lufttrafikkstyring i Europa. SESAR Joint Undertaking er det offentlig-private partnerskapet som er inngått for å definere og levere teknologiske løsninger som skal realisere transformasjonen. SESAR samarbeider med alle aktører i luftfartsverdikjeden for å bli enige om prioriteringer innen forskning og utvikling, samt planer for utrulling av ny teknologi. Arbeidet er dokumentert i The European ATM masterplan - et veikart for modernisering av flytrafikkstyring. https://www.sesarju.eu/

Prosjektet har fått støtte fra SESAR Joint Undertaking under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under tilskuddsavtale nr. 101017521.

Om prosjektet

  • Forskningsprosjektet AURA er finansiert av Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. AURA drives gjennom SESAR Joint Undertaking, et initiativ som er underlagt Europakommisjonen og er ansvarlig for moderniseringen av det europeiske lufttrafikksystemet. Konsortiet for forskningsprosjektet består av 22 selskaper fra 14 land over hele Europa.
  • Prosjektet vil utvikle løsninger og prosedyrer for å integrere det konvensjonelle lufttrafikkstyringssystemet ("Air Traffic Management System") og styringssystemet for det lave luftrommet ("Very low-level airspace") for å tillate droneoperasjoner i byer.
  • Droner vil øke økonomisk konkurranseevne og gi et enormt potensial for økonomisk utvikling og jobbskaping. Sentrale områder som inspeksjon, logistikk og katastrofehjelp, samt dronerelatert produksjon og vedlikehold og styringssystemer for ubemannet flytrafikk vil dra nytte av resultatene fra dette prosjektet.

Kommentarer