Ny storkontrakt til Keytouch - Elektronikknett
Lokotech BullDozer SCrypt ASIC Miner
Avtalen gjelder produksjon og leveranser av Lokotech sin BullDozer ASIC supedatamaskin-serie, laget for mining av kryptovaluta.

Ny storkontrakt til Keytouch

Keytouch Technology AS har signert nok en fem års rammeavtale for produksjon og logistikk til en verdi av 900 millioner kroner. Kunden er Lokotech AS, et heleid datterselskap av børsnoterte Harmonychain.

– Avtalen har en beregnet verdi på ca 900 millioner kroner, og vil skape flere nye arbeidsplasser, både for Keytouch og for flere av våre underleverandører. Det er planlagt oppstart av produksjon i første halvår 2022. Mesteparten av produksjon vil bli utført på Notodden, men vi har også et godt kontaktnett av underleverandører til dette prosjektet, sier Arild Henriksen, markedssjef i Keytouch.

Keytouch Hans Arne og Arild Nok en storkontrakt er i havn: Fra venstre: Arild Henriksen og Hans Arne Flåto, Keytouch.

– Vi er svært fornøyd med å sikre en rammeavtale om produksjon og logistikk med Keytouch, og vi er trygge på at de vil levere et førsteklasses produkt. Det at Keytouch også fokuserer på og produserer med kortreist grønn energi fra eget solcelleanlegg passer godt med vår egen fokus på energieffektive og miljøvennlige løsninger innen blokkjede, sier Ola Stene-Johansen, administrerende direktør i Harmonychain AS og styreformann i Lokotech AS.

– Kontrakten utløser også investeringer i «state of the art» produksjonsutstyr med høy grad av robotisering og automatisering, samt utvidelse av våre planer om å bygge nytt solcelledrevet og energipositivt produksjonsanlegg i Høgås på Notodden. Det blir også behov for mange nyansettelser det neste året, sier Hans Arne Flåto, administrerende direktør i Keytouch Technology AS.

 

Kommentarer