Verdens minste kraftomformer er dansk - Elektronikknett
Lotus Microsystems

Verdens minste kraftomformer er dansk

En bedrift med utspring i Danmarks Tekniske Universitet (DTU) hevder de har laget verdens minste kraftomformer.

Det er forskere ved DTU som har utviklet teknologien bak verdens minste kraftomformer, ifølge tidsskriftet Elektronik & Data. Nå har tre av dem etablert selskapet Lotus Microsystems, som skal produsere og markedsføre de nye ultrakompakte omformerne.

I moderne elektronikkprodukter finnes det gjerne flere spenningsdomener for ulike funksjoner, og hvert domene trenger sin egen spenningsomformer. En mobiltelefon kan inneholde opptil 15 slike omformere, og da er størrelse og vekt en viktig faktor.

Høy effektivitet og god varmespredning er andre faktorer som fremheves i de nye silisiumbaserte komponentene. Anvendelser som nevnes er blant annet hodetelefoner, høreapparater, medisinsk elektronikksatellitter og droner.

Professor Michael A.E. Andersen ved DTU Elektro er selvsagt begeistret for den nye virksomheten, og peker på at nettopp forskningen på universitetene ofte fører til nye teknologiske løsninger, som kan vise seg at være så levedyktige at de senere kan danne grunnlag for en spin out. 

– Bare på min del av DTU har vi gjennom de siste 20 år bidratt til 13 spin outs og innhentet mer enn 140 patenter. Vi passer godt på vårt unike innovative miljø, slik at denne utviklingen helt sikkert vil fortsette, sier Andersen. 

Kommentarer