Nordisk universitetssamling for Industriell IoT - Elektronikknett
iot-illustrasjon

Nordisk universitetssamling for Industriell IoT

Industriell IoT (IIoT) er helt avgjørende for den pågående grønne evolusjonen. Fem nordiske universiteter har utviklet en IoT-veikart for de nordiske landene, som på mange måter er foran resten av Europa.

Fem nordiske universiteter har utviklet en veikart for Industrial IoT (IIoT). IIoT er en nøkkel som muliggjør teknologi for den grønne overgangen, og samler flere teknologiske paradigmer, fra smarte elektroniske komponenter og 5G-teknologi, til kunstig intelligens og «Edge Computing».

Kjøreplanen supplerer de eksisterende europeiske veikartene som nylig ble publisert, siden de nordiske landene er langt fremme på digitalisering sammenlignet med resten av Europa, krever det spesifikke nordiske tiltak.

I henhold til EUs digitale DESI-indeks er de nordiske landene rangert på nummer én, to, tre og fire innen EU. Derfor er de nordiske landene år foran sine EU-kolleger i den digitale utrullingen av implementering av digitale tjenester og infrastruktur.

Den nordiske veikartet foreslår flere tiltak som skal følges i løpet av det neste tiåret:

• Opprettholde og styrke den nordiske ledende posisjonen innen pålitelig digitalisering. En generell aktivator for dette lederskapet har vært det langsiktige fokuset på sikkerhet og pålitelighet til IIoT-systemene. Ytterligere suksess og industrialisering vil imidlertid kreve stor vekt på samarbeid og synergier mellom den nåværende spredte nasjonale kompetansen. Nordic IoT Hub anbefaler derfor å etablere et felles nordisk senter som forsker på pålitelige metoder for implementering av bærekraftig IIoT.

• Prioritere FoU med økt fokus på IIoT-løsninger som letter sporbarhet, reparasjon, holdbarhet og resirkulering, med et spesifikt mål å etablere nødvendig tverrfaglig samarbeid. Dette fokuset er motivert av den grønne overgangen, som vil kreve et rammeverk for grønn vekst og sirkulær økonomi, forsterket av digital teknologi.

• For å undervise neste generasjon studenter i både digitalisering og den grønne overgangen, bør de nordiske universitetene fokusere på å dele avanserte kursmoduler som er lett å integrere i gjeldende læreplaner.

De fem universitetene er universitetet i Aalto, Finland, Lunds universitet, Sverige, NTNU, Norge, KTH, Sverige og Danmarks Tekniske Universitet, Danmark.

Mer informasjon: www.nordic-iot.org/roadmap/

Kommentarer