Silicon Labs med sertifisert sikkerhetsløsning for IoT-dingser - Elektronikknett
Silicon_Labs_IoT_Security

Silicon Labs med sertifisert sikkerhetsløsning for IoT-dingser

Silicon Labs har oppnådd tredjeparts IoT-sikkerhetssertifiseringer fra både PSA Certified og ioXt Alliance for deres «Secure Vault.» Sistnevnte sertifisering overføres automatisk til utviklere som bruker de nye komponentene.

 Secure Vault, tilgjengelig 9. september i Silicon Labs’ nye EFR32MG21B multiprotokoll trådløse SoC, oppnådde PSA Certified Level 2-sertifisering, som er basert på et sikkerhetsrammeverk der Arm har vært en av bidragsyterne. EFR32MG21B er den første radioen som oppnår denne PSA-akkrediteringen.

Silicon Labs’ xG22 Thunderboard- og EFR32MG21B-utviklingssett oppnådde også SmartCert-sikkerhetssertifiseringsstatus fra ioXt Alliance, anerkjent som en global standard for IoT-sikkerhet. Fordi ioXt Alliance tillater at sertifiseringen «arves», videreføres sertifiseringene til utviklere og produsenter som bruker Silicon Labs’ xG22.

Secure Vault er en ny pakke med sikkerhetsfunksjoner designet for å hjelpe produsenter av tilkoblede enheter med å takle eskalerende IoT-sikkerhetstrusler og regulatorisk press, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Silicon Labs’ Wireless Gecko Series 2-plattform utnytter Secure Vault-teknologier ved å kombinere de beste sikkerhetsfunksjonene i klassen, for eksempel sikker oppstart basert på maskinvarens «root of trust», sikker feilsøking, fysisk tukling, sikker identitet for attestasjon og fysisk ikke-klonbar funksjon (physically unclonable function - PUF) nøkkelhåndteringsteknologi for å redusere risikoen for IoT-sikkerhetsbrudd og kompromittering av intellektuell eiendom, slås det fast.

Online konferanse
Silicon Labs inviterer samtidig til «Works With Smart Home Developer Virtual Conference» som arrangeres 9. og 10. september. Her arrangerer Silicon Labs den virtuelle utviklerkonferansen «Works With» for smarthus som livestrømmer gratis globalt. Begge dagene vil Silicon Labs senior produktsjef for IoT-sikkerhet og styremedlem for ioXt Alliance, Mike Dow, samarbeide med ioXt Alliance’ tekniske sjef Brad Ree for å lede sesjonene «IoT Security Regulations».

Registrering for å delta på utviklerkonferansen er gratis og tilgjengelig på silabs.com/workswith.

Kommentarer