Synssystem får flere funksjoner - Elektronikknett
onrobot-oppdatering

Synssystem får flere funksjoner

OnRobot har lansert programvareoppdatering for synssystemet «Eyes». Oppdateringen gir nye funksjonene som gjør at Eyes kan brukes i kvalitetskontroller og i mobile oppsett.

Typiske funksjoner som kommer med oppdateringen er blant annet enkeltinspeksjon for flere gjenstander, farge- og blobdeteksjon og automatiske landemerke-kalibreringsverktøy.

De nye inspeksjonsfunksjonene gjør at systemet enkelt kan sortere, kontrollere, eller plukke og plassere ustrukturerte enheter ved å bruke farge- og konturkontroll – en evne som forbigår de fleste konkurrerende synssystemer, hevder selskapet.

Deteksjonsmetoden krever ingen opplæring i arbeidsstykke og den finner elementer basert på informasjon operatøren har gitt om farge og størrelse. Eyes' inspeksjonsfunksjoner kan brukes til å inspisere deler som er fjernet fra CNC-maskiner, eller til å sjekke IMM-deler for overdrevent eller utilstrekkelig materiale etter at en del er blitt laget. Verktøyene støtter også manuelle kontroller – operatører kan sette opp et kamera og inspeksjonsprogram, plassere en enhet som skal kontrolleres manuelt, og gjennomføre inspeksjon. Her trengs det ingen robot.

Les også: 2.5D visjonssystem fra OnRobot

En ny «landemerkefunksjon» er blitt lagt til Eyes' verktøykasse, noe som gjør det mulig med enkel distribusjon av Eyes på mobile roboter og oppsett med vogner, brett og paller. Landemerkefunksjonen gjør det enkelt å programmere mobile roboter til å flytte fra stasjon til stasjon ved hjelp av sluttbrukerdefinerte landemerker som guide. Landemerker kan også brukes til å igangsette bestemte robotoperasjoner, for eksempel er det lett å bytte til plukk og plasser-rutiner når Eyes detekterer ankomsten av en mobil vogn i arbeidsområdet lastet med deler som skal plukkes.

– Flere og flere produsenter ønsker å distribuere robotarmer på mobile plattformer for ulike fabrikk- og lagerapplikasjoner. Dagens oppdatering gir kundene våre muligheten til å plassere Eyes på mobile roboter uten å måtte ofre brukervennligheten som gjør produktene våre til et spennende alternativ for produsenter i alle størrelser, sier Enrico Krog Iversen, administrerende direktør i OnRobot i en pressemelding.

Kommentarer