IPC og Inemi forsterker samarbeid - Elektronikknett
kretskort illustrasjon

IPC og Inemi forsterker samarbeid

Bransjeorganisasjonene IPC og Inemi er begge aktive i produksjonsområdet, men med en litt forskjellig fokus. Nå skal samarbeidet forsterkes.

INEMI og IPC har samarbeidet i hele 20 år, mens denne oppdaterte MoU (Memorandum of Understanding) vil forsterke partnerskap og fordelene ved å samarbeide på tvers av elektronikkproduksjonens økosystem, heter det i en pressemelding fra IPC.

IPC-er er først og fremst opptatt av å utvikle standarder for hvordan man sikrer kvaliteten på elektronikkproduksjon. Organisasjonen driver også opplæring og jobber aktivt for å påvirke lovgivningen som berører elektronikkindustrien.

Inemi fokuserer på hvordan byggemetoder og produksjonsprosesser utvikler seg. Organisasjonen oppdaterer fremtidskartet sitt hvert annet år.

Inemis kunnskap og veikart danner ofte grunnlaget for IPCs standarder.

Nå styrker de to organisasjonene, begge med hovedkontor i USA, båndene for å legge til rette for samarbeidsprosjekter og muligheter for å dele informasjon og organisere felles aktiviteter.

Kommentarer