Om Oss - Elektronikknett

Om Oss

Elektronikk og elektronikknett.no henvender seg til sivilingeniører, ingeniører og teknikere i norsk IT og elektronikkbransje og dekker utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, produksjonsbedrifter, service, import/eksportbedrifter, telekombedrifter og Forsvaret.

Utgiver:

Elektronikkforlaget AS
Fekjan 15A, 1394 Nebru
Postboks 570
1302 SANDVIKA
Telefon: +47 67 80 42 80
Telefax: +47 67 80 42 90
E-post: elektronikk@elektronikkforlaget.no
Foretaksnr. 975 341 550
Ansvarlig redaktør og webredaktør: Bjørn Ø. Andersen, mobil: 922 86 212
Redaktør tidsskriftet Elektronikk: Einar Karlsen, mobil: 905 43 948
Salgssjef: Morten Olsson, mobil: 922 14 620
Produksjon/materiell: Lis Verner Hallén
Abonnement/økonomi: Tone Finne

Trykk og distribusjon bladet Elektronikk:

07 Media AS
Postboks 632 Løren,
0507 Oslo
Tlf:    22 79 95 00
Faks: 22 79 95 01