Varesporing med 5 års batteritid - Elektronikknett
RSL10Tag

Varesporing med 5 års batteritid

En ny, rimelig varesporingsbrikke fra onsemi skal gi 5 års batterilevetid for industriell varesporing.  

Halvlederleverandøren onsemi (tidligere kjent som ON Semiconductor), har kommet med en ny systemløsning som skal løse de viktigste utfordringene knyttet til utvikling av varesporingsbrikker.

Spesielt batterilevetiden har vært et stort hinder for bruk av sporingsbrikker, spesielt innen industrielle områder der reduksjon av vedlikeholdsinnsats og tilhørende kostnader er et viktig hensyn. Den nye RSL10 Asset Tag skal tilby batterilevetid på opp til 5 år.  Frem til i dag har forventet batterilevetid for varesporingsbrikker eller nettvarder gjerne vært snakk om ett år eller bare noen måneder.

Den økte levetiden er gjort mulig gjennom det lave energiforbruket i RSL10 Bluetooth 5 radio SoC samt forbedringer på fastvarenivå, opplyser onsemi. Foruten RSL10, inneholder plattformen et 3-akse akselerometer og miljøsensorer (bevegelse, trykk og temperatur) for å kunne gi verdifulle data og innsikt i varens omgivelser, tilstand og orientering.  

Hver sensor er forsynt med strøm gjennom en egen MOSFET lastsvitsj, styrt av RSL10. Dette designet gjør at det totale strømforbruket kan styres sensor for sensor, noe som skal bidra til å redusere det totale energiforbruket.

Andre egenskaper som kan nevnes er en rimelig antenne, matchende kretser optimalisert for Bluetooth Low Energy kommunikasjon, en generell domesvitsj og en 10-pinns debugger som kan fjernes, avhengig av behovet til applikasjonen.   

Som et eksempel nevner onsemi at RSL10 nylig ble valgt for bruk i en innendørs nettvarde (beacon) for lokalisering, for å spore og overvåke sykehusutstyr. Blyott, en leverandør av IoT-løsninger, og Tatwah, leverandør av Bluetooth LE-baserte brikker og nettvarder, utviklet enheten i fellesskap. Blyott valgte Tatwahs RSL10-baserte nettvarder på grunn av deres beskjedne størrelse, lave strømforbruk og mulighet for å møte strenge steriliseringskrav gjennom sin IP67-tetthet.

Utviklingssett er tilgjengelig.