Oppstart med banebrytende halvlederteknologi - Elektronikknett
Alixlabs team web
Lederteamet i Alixlabs har hentet penger til videreutvikling av APS-teknologien: F.v. Dmitry Suyatin, Mohammad Karimi, Jonas Sundqvist. Foto: Peter Ramwall

Oppstart med banebrytende halvlederteknologi

Det svenske oppstartsfirmaet AlixLabs har utviklet en ny måte å produsere halvlederkretser på. Nå henter de penger. 

AlixLabs fra Lund i Sverige har utviklet en ny og innovativ metode for å produsere halvlederkomponenter med høy pakketetthet, noe som skal eliminere flere trinn i produksjonsprosessen. Metoden kalles Atomic Layer Etch Pitchsplitting (APS).

Alixlabs APS nanostruktur APS nanostruktur. Foto: Alixlabs

APS gjør ifølge selskapet komponentene billigere og mindre ressurskrevende å produsere, og kan bane vei for en mer bærekraftig produksjon av elektronikk, heter det i en pressemelding fra Alixlabs. Teknologien skal også gjøre det mulig å produsere ekstremt små halvlederkomponenter på en nøyaktig og effektiv måte, noe som betyr at også mindre produksjonsanlegg i for eksempel Europa vil bli i stand til å produsere komponentene med overskuelige investeringer. I dag foregår det meste av produksjonen av viktige halvledere i USA og Asia – spesielt i Taiwan og Sør-Korea. 

Nå investerer Almi Invest nærmere 3 million SEK i AlixLabs, mens private investorer, inkludert NHL-proffene Michael, Alexander og William Nylander, også deltar i emisjonen på totalt 9 millioner SEK (1 million USD). Kapitalen skal brukes til produktutvikling og validering av APS-teknologien.

Produksjonsmetoden skal være patentert i USA og patentsøkt i en rekke andre land.

– Takket være denne finansieringen kan vi ta selskapet til neste nivå, sier dr. Jonas Sundqvist, adm. direktør i AlixLabs. – Vi er allerede i gang med forhandlinger med FoU-aktører, samt utstyrs- og halvlederprodusenter for å etablere et grunnlag for videre samarbeid om utvikling av produktene våre, fremholder han.

– På lenger sikt ønsker vi å skape et økosystem som dekker hele verdikjeden for APS, og vi håper å ha en sterk base i Europa, med global rekkevidde, understreker Sundqvist.

 

Kommentarer