Rekordresultat for forsvarsindustrien - Elektronikknett
Forsvar kommunikasjon integrasjon

Rekordresultat for forsvarsindustrien

Forsvarsindustrien i Norge økte omsetningen med 20 % i 2020.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet og FSi, utarbeider FFI årlig en statistikk med nøkkeltall for norsk forsvarsindustri.  

Nå har de publisert statistikken for 2020, som viser en kraftig vekst i norsk forsvarsindustri.

I 2020 omsatte norsk forsvarsindustri for 21,3 milliarder, en økning på 20% fra året før. Nærmere 80% av dette kommer fra salg til kunder i utlandet. Eksporten økte med 20% og antall ansatte i forsvarsrelatert virksomhet i Norge økte med 12% til nærmere 5 500. 

Ifølge rapporten stod små og mellomstore bedrifter for 30% av både omsetningen og eksporten av forsvarsmateriell. Ordrereserven i norsk forsvarsindustri har heller aldri vært høyere enn ved inngangen til 2021, og forutsetningene er til stede for en fortsatt positiv utvikling i årene fremover, heter det.

Langsiktig og målrettet satsning på forskning og utvikling, samarbeid mellom Forsvaret og industrien, myndighetenes støtte til internasjonal markedsføring av forsvarsmateriell og et strengt, men forutsigbart og stabilt regime for eksportkontroll, har vært helt avgjørende for kunne levere de resultatene industrien leverte i 2020, skriver FSi på sin hjemmeside.

– At norsk forsvarsindustri leverer "all-time high" resultater i et år der verden langt på vei stoppet opp, viser med all tydelighet hvor viktig det er med stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det viser også at forsvarsindustrien evner å omstille seg raskt når markedet krever det, skriver foreningen.  

 

Kommentarer