Sikrer programvaren - Elektronikknett
NXP S32K3

Sikrer programvaren

Et nytt verktøysett fra LDRA tool skal gi bedre kodekvalitet og sikkerhet for oppgavekritiske systemer som bruker NXP S32K3 MCUer.

LDRA kommer nå med støtte for NXPs S32K3 familie med mikrokontrollere for kjøretøy og industri, og spesielt rettet mot elektronikk i biler, batteristyringssystemer og lokale styreenheter.

Verktøysettet fra LDRA skal sammen med NXP S32 Design Studio IDE bidra til å redusere kostnader og innsats i forbindelse med utvikling, testing og sertifisering av programvare som kjører på disse mikrokontrollerne.

Antall styreenheter i biler fortsetter å vokse, drevet av etterspørselen etter nye funksjoner samt overgangen fra distribuerte til område- og sonebaserte arkitekturer, heter det i en pressemelding fra LDRA. Følgelig øker programvareinnholdet i omfang og kompleksitet i selv beskjedne applikasjoner som belysning, klimakontroll og tilgangskontroll. Bruken av trådløse (OTA) oppdateringsmetoder for å oppgradere fastvare i styringsenheter (ECU) og å implementere nye egenskaper og tjenester øker behovet for programvareintegritet og -interoperabilitet ytterligere.   

LDRAs verktøysett tilbyr blant annet: 

  • Samsvar med kodestandarder (industri- og brukerdefinert) som MISRA og CERT
  • Automatiserte testtilfeller, og generering av kabelmatter for testing av robusthet
  • Automatisk produksjon av programvaresertifisering og godkjenningsdokumenter
  • LDRAs ISO 9001:2015 sertifiserte kvalitetssikringssystem, og LDRA verktøysettets TÜV SÜD og SGS-TÜV Saar sertifiseringer
  • Støtte for og samsvar med ISO 26262 opp til ASIL D, ISO/SAE 21434, ASPICE