Oversikt over robotdata i sanntid - Elektronikknett
onrobot weblytics

Oversikt over robotdata i sanntid

Ny programvare fra OnRobot, WebLytics, legger til fjernovervåking, diagnostikk og dataanalyse til robotprodusentens serie med maskinvareløsninger.

OnRobots nye programvare WebLytics samler både utstyrsdata fra roboter og verktøy, og konverterer disse dataene til lettfattelig, visualisert informasjon på enhets- og applikasjonsnivå. Overvåkningen skjer samtidig og i sanntid også der det er flere robotappliasjoner som kjører.

– Lanseringen av WebLytics er en viktig milepæl for OnRobot. Programvaren er den første løsningen som leverer sanntids applikasjonsfokuserte data til samarbeidsapplikasjoner på tvers av store robotmerker. Som vårt første programvareprodukt, markerer WebLytics begynnelsen på vår reise innen robotprogramvare og fullfører vår visjon om å levere en «One Stop Shop» for samarbeidsapplikasjoner på både maskinvare- og programvaresiden, sier Enrico Krog Iversen, OnRobots administrerende direktør.

WebLytics integrerer den globalt anerkjente OEE-standarden (Overall Equipment Effectiveness) og identifiserer sanntidstrender i robotcellen, inkludert mønstre, toppbelastninger og applikasjonsproduktivitetsforstyrrelser. OEE måler prosentandelen av produksjonstiden som faktisk er produktiv – en verdi på 100 % indikerer at samarbeidsapplikasjonen bare produserer gode deler, så raskt som mulig og uten nedetid. Ved å bruke disse OEE-målingene kan WebLytics avgjøre om produksjonsprosessen kjører med optimal hastighet samt overvåke og analysere kvaliteten på applikasjonssyklusene. Dette er viktig kunnskap for produsenter av alle størrelser.

Mens en applikasjon er i drift, kan WebLytics rapportere data om en robotarm i drift og de monterte OnRobot-verktøyene som f.eks. gripere, synskameraer og sensorer. Den kan også registrere antall sikkerhetsstopp og gripesykluser.

Når det gjøres endringer på en robotcelle, f.eks. justeringer av en robots hastighet eller innstillingene på en griper, kan WebLytics også automatisk rapportere innvirkningen av disse endringene på applikasjonens ytelse. Hvis det oppstår uregelmessigheter i samarbeidsapplikasjonen etter implementering, lar WebLytics brukere analysere data samlet inn direkte fra roboten(e) og verktøyene og rapportere resultater via tilpassede dashboards.

WebLytics-serveren kan implementeres på et lokalt fabrikknettverk eller legges til et virtuelt nettverk som kobles til robotcellen. Innsamlede data lagres lokalt på serveren. Samtidig er programvarens innebygde webserver alltid tilgjengelig fra fabrikknettverket eller fra hvor som helst i verden via en sikker HTTPS-tilkobling.

Programvaren vil være tilgjengelig på det globale markedet gjennom abonnement fra 11. november 2021.

Kommentarer