Virinco Group vokser og velger ny styreleder - Elektronikknett
VirincoKontor

Virinco Group vokser og velger ny styreleder

Virinco i Drammen har strømlinjeformet forretningsområdene og konsernstrukturen som en del av forberedelsen for videre vekst. Som en del av vekststrategien er Janne T. Morstøl valgt som styreleder.

Virinco Group, leverandør av programvare og maskinvare for kvalitetssikring samt FoU-tjenester, fortsetter vekstreisen. For å forberede for neste skalerings- og vekstfase, har selskapet strømlinjeformet forretningsområdene og konsernstrukturen.

Janne T. Morstol Janne T. Morstøl blir ny styreleder i Virinco Group.

Virinco Group har etablert en overordnet konsernstruktur hvor Virinco fokuserer på rask, internasjonal vekst for produktet WATS SaaS (software-as-a-service), og Virinco Technology er etablert for å fokusere på det raskt voksende segmentet for FoU-tjenester innen elektronikkdesign, programvare- og fastvare-segmentet.

For IoT-selskapet Vicotee er oppstartsfasen gjennomført og er nå klar for rask oppskalering med en gruppe eksterne partnere og investorer.

I denne prosessen har de valgt Janne T. Morstøl som styreleder for Virinco Group. Oppdraget er å lede den neste reisen. Janne har vært med å utvikle flere selskaper – og hun har mye erfaring med å vokse norske teknologiselskaper inn i et globalt marked. Blant annet har hun vært instrumentell for veksten og suksessen til Tandberg Television, T-VIPS, Nevion og Maritech Systems.

Kommentarer