Lukter seg frem til frisk og dårlig mat - Elektronikknett
Bosch Sensortech BME688

Lukter seg frem til frisk og dårlig mat

I følge Bosch Sensortec er BME688 den første MEMS-sensoren som kan måle kombinasjonen av gass, fuktighet, temperatur og barometrisk trykk kombinert med kunstig intelligens (AI).

Faktisk sier de at de har laget verdens minste fire-i-ett sensorløsning for luftkvalitet.

BME688 kan for eksempel lukte at maten i kjøleskapet egentlig bør kastes, skogbrann kan avsløres ved å oppdage de tilstedeværende gassene, og temperatur- og fuktighetsendringer kan spores. I det hele oppdager sensoren en rekke forskjellige gasser, inkludert flyktige organiske forbindelser (VOC), flyktige svovelforbindelser (VSC) og andre gasstyper som karbonmonoksid og hydrogen, i «part per billion» (ppb).

I tillegg tilbys Bosch Sensortecs nye BME AI-Studio programvareverktøy som skal gjøre det enkelt å utvikle tilpassede løsninger for spesifikke bruksområder. For ytterligere å redusere tiden til markedet, tilbyr Bosch Sensortec også et Adafruit-kompatibelt utviklingssett.

Tilbake til mateksempelet: Hvis man ønsker å utvikle et sensorbasert produkt som kan oppdage skjemt mat, noe som vil være indikert av VSCer produsert av bakterier i maten, tester man gasser i nærheten av både fersk og råtnende mat, for derved å lage forskjellige kombinasjonsmodeller for VSCene som er tilstede i den gitte luftprøven. BME688 er som standard i stand til veldig nøyaktig påvisning av VSC, og BME AI-Studio gjør at den kan optimaliseres for andre gassblandinger og applikasjoner.

BME688 er utviklet for mobile og tilkoblede applikasjoner der størrelse og lavt strømforbruk spiller en stor rolle. Sensoren er plassert i en kompakt kapsling på beskjedne 3,0 x 3,0 x 0,9 mm3. Strømforbruket kan konfigureres mellom 2,1 µA og 11 mA, avhengig av datahastigheter og funksjoner, og kan optimaliseres ved hjelp av BME AI-Studio.

Flere eksempler og forklaring på hva som kan gjøres med sensoren er vist i denne videoen:

Kommentarer