I Sverige vil flere unge kvinner enn menn lære å kode - Elektronikknett
desk-computer-writing-apple-working-girl-912909-pxhere.com

I Sverige vil flere unge kvinner enn menn lære å kode

Seks prosent  av alle svensker tok seg tid til å begynne å lære å kode siden pandemien startet i mars 2020. Dette viser en ny Sifo-undersøkelse med 3000 respondenter fra Red Hat.

Pandemien har gitt forskjellige utslag. Vi har ikke sett noen tilsvarende undersøkelse i Norge. Men både det offentlige og industrien har begynt å legge ressurser inn på å rekruttere kvinner til teknologiindustrien. Det er i hvertfall ingen grunn til at det ikke skal passe for kvinner. Og vi trenger dem.

Flere vil starte egen virksomhet
Undersøkelsen i Sverige viser sensasjonelt at flere kvinner mellom 18-25 vil lære å kode enn menn på samme alder. I tillegg er unge kvinner (18-25) overrepresentert i å ville starte egen virksomhet – nesten dobbelt så mange sammenlignet med menn i samme alder.

  • 6% av respondentene har begynt å lære å kode siden mars.
  • Nesten dobbelt så mange kvinner som menn i alderen 18-25 vil starte en bedrift ved hjelp av ferdigheter de tilegnet seg under pandemien. (9% mot 5%)
  • Matlaging (16%) og begynne å trene (15%) var de mest populære nye aktivitetene.
  • Hver fjerde person mellom 56-65 hadde ønsket å lære å kode i noen form
  • De vil helst lære å kode hvis de jobber i offentlig sektor (14%) helsetjenester (12%) eller skole (11%)

Halvparten av respondentene vet ikke hvor de skal begynne
I følge IT&Telekombolagen vil svensk IT/tech ha behov for mer enn 70 000 ansatte innen 2024. Samtidig viser Red Hats undersøkelse at det er et stort antall mennesker som har prøvd å lære å kode på egen hånd. Av disse mangler 10 prosent sysselsetting i dag, og om lag 36 prosent mangler tidligere universitetsutdanning. Imidlertid er det mange som vil lære, men som ikke begynner. Den største enkeltårsaken (47%) er ikke å vite hvor du skal begynne.

Tre ganger viktigere med venn som koder
Sammenlignet med Europa skiller Sverige seg ut på visse punkter. En ting som skiller seg ut er at i Sverige svarte 73 prosent at de tilegnet seg kunnskap motivert av at det var en hobby eller en fritidssyssel. I Europa faller det tilsvarende tallet til under 50. I resten av Europa var motivasjonen mer for å beholde jobben og utvikle ferdigheter for fremtiden.

Det er også markant forskjellige motivasjoner for folk å begynne å kode. For unge kvinner (18-25) er det nesten tre ganger viktigere å ha en venn eller partner som koder for å begynne å kode selv, sammenlignet med menn i samme alder. Opp til alderen (25-36) er det derimot statlig økonomisk støtte som lokker mest sammenlignet med andre aldersgrupper.

Kommentarer