Telesat LEO: Intens forskning tross Korona - Elektronikknett
LEO-innovation-team
Dag Tommy Steen, Knut Fjellheim og Joakim Welde fra Telenor Maritime har tilpasset seg dagens virkelighet og forsket videre på LEO-satellittene.

Telesat LEO: Intens forskning tross Korona

Nye LEO-satellitter kan starte en ny æra med høyhastighetsinternett til sjøs.

Pandemien har lammet mange pågående internasjonale innovasjonsprosjekter. For FoU-teamet i Telenor Maritime var det ikke noe alternativ å stanse LEO-initiativet. Fra hjemmekontoret i Arendal, Norge, fortsatte de arbeidet med å utforske mulighetene til den nye generasjonen satellitter.

LEO
LEO-forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Telenor Maritime FoU-team i Arendal, Norge, og Telesat-teamet i Canada og England. Målet med prosjektet er å teste forbindelsen og hvordan den oppfører seg til og fra den nye generasjonen satellitter, kalt LEO. Slik testing krever en modifisert VSAT-antenne, nøyaktig posisjonert for å kunne fange signalet i løpet av den korte tidsrammen Telesat fase 1 LEO-satellitten passerer. Vanligvis krever en slik antenneinstallasjon Telesat-teknikere på stedet.

Antenne i bakgården
Siden reiser var begrenset, måtte teamene finne en alternativ måte å samarbeide på. Knut Fjellheim, Chief Technology Innovation Officer, og teamet hans kom med en kreativ løsning: De monterte en Intellian VSAT-antenne i Knuts bakgård. Et lokalt nettverk ble opprettet for å simulere et skipsmiljø og samtidig gi forbindelse fra antennen til bakkestasjonen ved Telesat HQ i Canada og Telesats anlegg i England.

– Med denne riggede VSAT-antennen er vi i stand til å teste relevante aksessteknologier over LEO-satellitten. Vi kjører forskjellige scenarier der vi simulerer forskjellige trafikkhendelser for å undersøke overføringsytelse og dataprioritering mellom applikasjoner, forklarer Knut Fjellheim. – Hver gang satellitten passerer over oss, har vi rundt 15 minutter til rådighet. I løpet av en ukes test har vi kjørt over 30 varianter.

connectivity-service-illustration En oversikt over forskjellige tilkoblingstjenester.

Kvalitet som fiber
– Den viktigste endringen LEO innfører er at skip og land nå kan kommunisere med samme kvalitet som de ville gjort med en landbasert fiberforbindelse. Dette skyldes økt signalstyrke og nærhet til LEO-satellittene. Med en hastighet på flere hundre Mb/s til en terminal og en signalforsinkelse på bare 40 ms, kan IT-systemene om bord nå bruke de samme skyapplikasjonene som vi er kjent med på land.

Robust hybridtilkobling
LEO-satellittene og teknologien de inspirerer til introduserer et nytt kapittel i historien om maritim kommunikasjon. LEO-tilkoblingen blir en standard del av Telenor Maritimes Connectivity Platform, en løsning som sømløst kombinerer ulike tilkoblingsbærere til en kraftig tilkoblingskilde. Den kommer i mange konfigurasjoner, tilpasset markedet det er ment å tjene, og kan skaleres fra ett enkelt modem som brukes på et offshore-skip eller som en fullt konfigurert plattform med flere bærere. Arkitekturen er designet og ment å fungere som en forretningsplattform hvor eieren kan lansere en rekke forskjellige tjenester som en del av en overordnet digital strategi.

Både for passasjerer og mannskap
Connectivity Platform er utstyrt med LEO-teknologi, og gjør det mulig for havgående fartøy å utnytte mulighetene ligger i en høykapasitets internettforbindelse. For passasjerer og mannskap åpner dette døren for tjenester som strømming, underholdning og sosiale medier. For IT-utstyr betyr dette sky-databehandling og IoT-løsninger, noe som ikke er mulig med dagens begrensede internettforbindelse. LEO-teknologi vil stimulere nye tjenester og muligheter for den maritime industrien rundt om i verden, både for redere, OEM-er og tredjeparter, heter det.

Virkelig global
I dag dekker eldre satellitter vanligvis områder med mest trafikk, og etterlater mange «blinde flekker». Dette er hvorfor Telesat nå konsentrerer seg om å bygge bro over dette gapet og skape virkelig global satellittdekning med Telesat Lightspeed LEO-nettverket. Dette vil gi driftsstabilitet både til redere og OEM’er, samt sikre kontinuitet for virksomheter i alle situasjoner, selv i de fjerneste hjørner av verden, heter det til slutt i meldingen fra Telenor Maritime.

Kommentarer