Nytt 3D-verktøy for EM-simuleringer - Elektronikknett
CA516-Image

Nytt 3D-verktøy for EM-simuleringer

Cadence lanserer Clarity 3D Solver i skyen, for rett-frem, sikker og skalerbar elektromagnetisk analyse av komplekse systemer på AWS.

DAK-verktøyleverandøren Cadence Design Systems, Inc. avslører i dag en ny og kosteffektiv tilnærming for å få tilgang til prosesseringsressurser i skyen under eksekvering av 3D elektromagnetiske (EM) simuleringer med Cadence Clarity 3D Solver Cloud.

Løsningen skal gjøre det mulig å skalere 3D finite element method (FEM) simuleringskapasitet fra 32 kjerner til tusenvis av kjerner gjennom bruk av sikre forbindelser til Amazon Web Services (AWS).
Denne oppfinnsomme hybridtilnærmingen skal gi brukerne muligheten til å simulere ved hjelp av lokale databehandlingsressurser eller skysimuleringsressurser uten å måtte legge til verken lokale- eller skybaserte prosesseringsressurser. Skysimuleringer beholder designdata trygge på lokale datamaskiner mens de bare sender krypterte simuleringsspesifikke data til skyen.

Clarity 3D Solver Cloud setter opp og simulerer automatisk i et privat og sikkert AWS-kammer, og får tilgang til det brukerdefinerte antallet datakjerner. Simuleringsresultater returneres til de(n) lokale datamaskinen(e) mens dataene i det sikre AWS-kammeret umiddelbart blir slettet. Dette sikrer at 3D EM-data er trygge, beskyttet og bare oppdages på kundens lokale enhet.

Ettersom “More than Moore” driver elektronikksystemer med høyere frekvens og hastighet, øker også etterspørselen etter 3D EM-simulering, opplyser Cadence. På grunn av økende designkompleksitet, komplisert av raskere og raskere dataoverføringshastigheter og frekvensspesifikasjoner som DDR5, 112G og 5G NR, lukker Clarity 3D Solver Cloud simuleringsgapet i forhold til tids-/beregningsressurser, heter det.