Hvorfor koble E-CAD til PLM-systemet? - Elektronikknett
nordcad-Documentation_Process

Hvorfor koble E-CAD til PLM-systemet?

Ser det ut til at konkurrentene alltid kommer raskere på markedet med produktene sine? Hvordan er det mulig?

Det er en enkel forklaring på dette. De mest suksessrike bedrifter har lagt inn E-CAD i deres Product Lifecycle Management system (PLM). Dermed oppnår de en betydelig kortere utviklingstid og større designsikkerhet. Her er flere gode grunner til å integrere E-CAD i PLM-systemet.

Ta gode designbeslutninger med en gang
Hvis du ikke har kontroll over designdataene dine, kan det få konsekvenser og føre til at produktet ikke kommer i produksjon i tide. Derfor er det viktig at alle utviklere har tilgang til all informasjon i designprosessen, som f.eks. livssyklus, lagerstatus og priser. På denne måten har utvikleren muligheten til å ta de smarte beslutningene til rett tid i designfasen.

Mindre risiko og dyre designfeil
Dessverre hender det noen ganger at data går tapt, eller at du må gå tilbake til en tidligere versjon av designet. Det er lett en risiko for høyere kostnader når feilene må rettes, eller hvis komponentene må byttes helt ut. Det er sjelden råd eller tid til å gjøre denne typen feil, og man kan heller ikke risikere at et design blir lagret lokalt på en PC, ettersom data kan gå tapt.

Et PLM-system holder en god oversikt over alt fra designkrav gjennom hele designfasen, produksjonsdata, vedlikehold, og til avhending av et produkt. Ved å gjøre en integrasjon vil det også være mulig å finne alle E-CAD data, så det ikke er nødvendig å søke på flere steder.

Enkel datautveksling mellom systemer
Dessverre synes designteams ofte at det blir vanskelig å bruke bedriftens PLM-system. Dette er en ulempe, fordi det er der den viktige informasjonen ligger, som teamet trenger. Mange ganger må man logge på via et eget program, eller overføre viktige data manuelt mellom PLM- og CAD-systemene.

Disse prosessene fremmer ikke samarbeid og produktutvikling, men kan lett løses ved å gjøre en integrasjon mellom PLM og PCB. God integrering vil være av stor betydning for enkel datautveksling, slik at E-CAD teamet raskt kan finne all data uten å hindre produksjonsplanen.

Et system for alle produktdata
Hensikten med PLM er å koble sammen alle aspekter av produktutvikling, slik at alle involverte alltid har oversikt over prosessene. Ved å koble E-CAD til PLM-systemet har designteamet muligheten til å følge prosessen fra idé til ferdig produksjon. Hvis det ikke er noen integrasjon mellom systemene, vil medarbeiderne gå glipp av mye informasjon – noe som er viktig for designkravene og produktplanlegging.

Integrasjonen er enkel å gjøre
Det kan være vanskelig å finne ressurser og tid til å manuelt integrere organisasjonens PLM-system til E-CAD. Heldigvis tilbys det i dag gode løsninger for dette, som enkelt integrerer de fleste E-CAD verktøy med ethvert PLM-system. Ved å velge en slik løsning får designteamet de beste forholdene for å utføre designarbeidet, samtidig som det holder budsjetter og tidsplaner.

Artikkelen er skrevet og levert av Nordcad AS etter avtale med Elektronikk/elektronikknett.no.
For interesserte kjøres det også et webinar om PLM arrangert av leverandøren, den 20. mai. Mer info her (ekstern lenke)

Kommentarer