Har doblet kapasiteten - Elektronikknett
norbit produksjon
Norbit har fått etterlengtet utvidelse ved volumfabrikken på Røros. Her produseres elektronikk til kjøretøysmarkedet med flere nye Fuji-linjer og roboter.

Har doblet kapasiteten

Norbit har økt produksjonskapasiteten kraftig og er klar for videre vekst i alle segmenter. På fabrikken på Røros er arealet for elektronikkproduksjon utvidet til det dobbelte. I Trondheim har selskapet overtatt hele arealet som tidligere rommet NOCA.

Per-Jorgen-Weisethaunet

– Veksten i 2019 gjorde at vi nærmest sprengte produksjonskapasiteten vår. Nå etter utvidelsen er kapasiteten doblet. Både på Røros og i Trondheim har vi hatt en arealøkning på nærmere 2000 kvadratmeter, sier Per Jørgen Weisethaunet (bildet), konsernsjef i Norbit ASA. I tillegg til de bygningsmessige utvidelsene har NORBIT invester i overkant av 50 millioner kroner i nye moderne maskiner og produksjonslinjer. Med disse investeringene anser selskapet seg rustet til å møte økt etterspørsel fra kunder i både inn- og utland.

Lang erfaring
– Norbit står nå med mer enn 25 års erfaring fra utvikling av elektronikk, og mer enn 40 års erfaring med elektronikkproduksjon. Hele tanken bak segmentet Product Innovation & Realization (PIR) er å kople sammen kundenes domenespesifikke kompetanse med vår tverrfaglige verktøykasse innenfor utvikling av både teknologi og produksjonsprosesser. Med denne kombinasjonen skal vi bidra til at kundene våre lykkes.

Mye aktivitet
– 2020 var et utfordrende og annerledes år der aktiviteten ble noe lavere enn året før. Vi valgte å holde foten på gassen på alle planlagte investeringer, og er nå meget godt rustet til å møte økt etterspørsel innenfor alle delene av konsernet. – Vi har tro på at man i en fabrikk må fokusere på å bli ledende innenfor noen utvalgte prosesser. På Røros er fokuset høyvolum, robotisert produksjon med en stor andel kunder fra bilindustrien. Men den tradisjonelle tykkfilmproduksjonen har også fått et oppsving igjen, spesielt innen skreddersydde antenner som kan monteres på kretskortet. Fabrikken i Selbu har fokus på produksjon av mer komplekse produkter og har nettopp fått på plass sertifisering for produksjon av medisinsk utstyr (se rammesak). Vi har en erfaringsbredde og en meny av prosesser som gjør at vi skal kunne tilby kunde våre noe ekstra, sier Weisethaunet.

PIR
Som sagt i innledningen ligger utviklings- og kontraktproduksjonstjenester for eksterne kunder under PIR. – Vi ser at det skjer veldig mye spennende når utviklingsingeniørene og produksjonsprosessekspertene jobber tett sammen. Da kan de komme opp med konsepter og løsninger som er langt bedre enn hvis de jobber hver for seg innenfor sine siloer.  Av NORBIT sine 270 ansatte er mer enn 70 utviklingsingeniører og rundt 130 ansatte tilknyttet produksjon. Utviklingsmessig hevder NORBIT å dekke alle fagdisipliner innen elektronikk, mekatronikk, signalbehandling og innvevd programvare.

norbit Pir_Røros De nye robotlinjene i gang med test og sammenstilling av et av de nye høyvolumproduktene ved PIR Røros.

Fast track
NORBIT forklarer at de basert på egen erfaring fra kommersialisering av teknologi og produkter i internasjonal konkurranse, har sett stor verdi av muligheten til å kunne ta frem prototyper og pilotserier raskt og effektivt. Dette er ifølge konsernsjefen bakgrunnen for etableringen av en egen avdeling som de kaller «Fast Track». – Vi bygger opp «Fast Track» for å møte kundene med raskere gjennomløpstid for prototyper og pilotserier. Her er det også investert i maskiner og prosesser for å takle dette. I tillegg til prototyper på elektronikk, kan man få rask fremstilling av mekaniske deler i både plast og metall. Hele poenget er å få frem komplette produkter.

Fast Track-teamet er satt sammen av folk med lang erfaring fra produktutvikling og industrialisering og som i tillegg av natur er slik at de svinger seg rundt og får ting gjort. Vi ser at flere og flere nye PIR-kunder kommer inn via FastTrack. Han legger til at de har god kontakt med oppstartsmiljøet i Trondheim.

norbit fresing En av de nye maskinene i Fast Track som freser aluminiumsboks til en ny RF modul.

IoT
Når det gjelder Tingenes Internett er Weisethaunet foreløpig litt hemmelighetsfull, men avslører at det er mye som skjer på IoT fronten.

– Vi har interaksjon med flere spennende IoT-selskaper. Det er fasinerende å se hvordan selskaper i forskjellige bransjer ser behov for skreddersydd maskinvare i forbindelse med digitalisering av egne forretningsprosesser. I NORBIT har vi tro på skreddersøm av sensorer og løsninger for monitorering og sporing, legger han til.

Eksport
Selskapet har en høy eksportandel og leverer til et globalt marked. – Vi leverer også elektronikk «made in Norway» til lavkostland som Thailand og Kina, sier Weisethaunet. – Det må bety at det vi har å by på er konkurransedyktig, avslutter han.

Kommentarer