Fra sensordata til anvendelse - Elektronikknett
e0202en_IoT connector_Image

Fra sensordata til anvendelse

EnOcean lanserer en ny programvare, IoT Connector, som skal muliggjøre datakonvertering fra rå sensordata til bruksklare data for IoT-applikasjoner.

EnOcean, som lenge har ligget i front med energihøsting og trådløs IoT-kommunikasjon, lanserer i dag EnOcean IoT Connector, ifølge selskapet en ideell link mellom vedlikeholdsfrie IoT-data fra energihøstende sensorer og IoT-applikasjoner, som skal gjøre integrasjon av EnOcean-produktene enklere.  

IoT Connector oversetter sensorutgangene til bruksklare data for IoT-applikasjoner og datadrevne forretningsløsninger.

En viktig egenskap ved programvaren er at den dekoder IoT-data fra EnOcean Protocol og oversetter det til anvendelige data i JSON-format for bruk i den aktuelle anvendelsen.

Vanligvis trengs det noen algoritmer for å trekke ut data og gjøre dem tilgjengelige for kundeapplikasjoner i riktig format. Applikasjonene bruker gjerne IoT data i et “parvis nøkkelverdi“ format, slik som JSON. Et slikt nøkkelverdipar består av relaterte elementer; En nøkkel, som er en konstant som definerer datasettet (temperatur, fuktighet eller ventilasjon), og en verdi som er variabel og som tilhører datasettet (f.eks. 20 °C, 80 %, nivå 1/2/3).

IoT-brukere skal dermed kunne implementere dette på en enklere måte ved å bruke JSOM-data som kan utveksler med en MQTT-megler eller Microsoft Azure IoT hub. I den typiske modellen vil IoT Connector være implementert i en eksisterende kommunikasjonsinfrastruktur: Enten i kant-enheter eller tredjeparts skytjenester.  

Typiske anvendelsesområder er i sentraliserte styringer, som belysning og bygningsautomatisering.