Flat start og bestillingsrekorder - Elektronikknett
Market-money-1153180-pxhere.com

Flat start og bestillingsrekorder

DMASS rapporterer om en nedgang på 1,6 prosent i halvlederinntekter i første kvartal 2021. Påvirkningen fra COVID-19 forsvant og som kjent, problemer med tilgjengelighet begrenset veksten.

Det europeiske markedet for distribusjon av halvledere startet med et «flatt dekk» inn i 2021, til tross for en betydelig økning i bestillinger siden forrige kvartal. Ifølge DMASS Ltd. falt salget i det europeiske distribusjonsmarkedet for halvledere med 1,6 prosent til 2,17 milliarder euro. Sekvensiell vekst på 15,6 prosent (mot 4. kvartal 2020) indikerer sterk rotering.

– Mens 2020 absolutt var påvirket av COVID-19-pandemien og bekymringer rundt Brexit, ser disse faktorene ut til å ha forsvunnet helt fra den nåværende markedsutviklingen. Nå handler alt om mangel på komponenter og strategiske avhengigheter av asiatisk produksjon. Bestillingsnivåene er «helt ville» og tilgjengeligheten er blitt en inntektsbegrensende faktor for distribusjonsapparatet og deres kunder. Den sekvensielle veksten indikerer retningen resten av året kan ta, sier Georg Steinberger, styreleder i DMASS.

DMASS Chart Q1-2021

På land- eller regionnivå varierer markedssituasjonen betydelig og viser ingen klar retning. Mens Øst-Europa, Storbritannia, Italia, Sveits, Norden og Benelux viste en positiv utvikling, falt Tyskland, Frankrike, Iberia, Israel og Russland. Tyskland endte med en nedgang på 8,7 prosent og 594 millioner euro. Frankrike falt med 5,9 prosent til 135 millioner euro, mens Storbritannia økte med 8,7 prosent til 143 millioner euro. Italia økte med 3 prosent til 212 millioner euro. Øst-Europa fortsatte å vokse stabilt med 3,2 prosent til 398 millioner euro og Norden med 4,9 prosent til 164 millioner euro.

– Første kvartal er egentlig ikke en god trendindikator, med tanke på den store sekvensielle svingningen og den enorme halvledermangelen, ledsaget av betydelige prisøkninger. Slik det ser ut, kan de nåværende begrensningene vare langt ut i 2021, om ikke lenger, sier Georg Steinberger.

Evaluering på produktgruppenivå er like vanskelig, og kan oppsummeres i to ord: Store forskjeller. Mens for eksempel diskrete, kraft og sensorer vokste pent, gikk opto, analog og MOS Mikro litt ned og programmerbar logikk, annen logikk og standardlogikk feilet helt.

Rangert etter størrelse, gikk de analoge komponentene ned med 3,8 prosent til 627 millioner euro og MOS Micro med -0,7 prosent til 430 millioner euro. Kraft vokste med 6,8 prosent til 266 millioner euro, opto holdt seg flat med -0,3% til 205 millioner euro og minner vokste med 1,2 prosent til 191 millioner euro. Diskrete komponenter økte med 14,6 prosent til 130 millioner euro og gikk forbi programmerbar logikk, som gikk ned med 20,5 prosent til 124 millioner euro. Annen logikk registrerte en nedgang på 13,7 prosent til 105 millioner euro, og endelig økte sensorer med 15,7 prosent til 64 millioner euro.

– Det som 2021 vil gi, er mer av det vi har sett i noen måneder, som er «over-the-top» bestillinger, prisøkninger, mangel på komponenter og en avstemming av innkjøpsstrategier til langsiktig bestilling. Furoren der politikere nå prøver å håndtere Europas avhengighet av Asia når det gjelder halvlederproduksjon, viser den strategiske betydningen av denne teknologien for mange sektorer i den europeiske industrien. Det kan forventes at bevissthetsendringen ikke vil ha noen kortsiktig innvirkning på tilbudet.

Kommentarer