Ber om 200 millioner til forskning - Elektronikknett
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Ber om 200 millioner til forskning

Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) mener regjeringen må øke budsjettet til forskning i næringslivet i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi ser nå en rekordhøy interesse for innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette har vi etterlyst i lang tid, nå må den økte interessen følges opp med ekstra midler for å få til den omstillingen vi trenger, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Koronapandemien har medført en sterk økning i søknaden til Forskningsrådets innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Både forskning innen helse, energi, IKT og industri har hatt en markant økning, og ikke minst er søknadsøkningen stor blant små- og mellomstore bedrifter.

– Vi har i årevis klaget på den manglende interessen for forskning i næringslivet, og at bedriftene ikke tar sin del av forskningsansvaret i landet. Nå ser vi at interessen er enorm. Forskningsrådet renner over av søknader, og potten på 1,3 milliarder kroner for hele 2021 er i ferd med å tømmes allerede, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

I 2020 var budsjettet til IPN på 1,5 milliarder kroner, og denne økte til 1,8 milliarder kroner gjennom koronatiltakspakkene.

Randeberg mener politikerne nå må bruke revidert nasjonalbudsjett til å møte den enorme interessen vi har sett i bedriftene det siste året.

– Revidert skal brukes for å korrigere og justere for uvanlige endringer, og denne økte forskningsinteressen er nettopp en uvanlig endring, sier hun. Tekna foreslår at regjeringen bevilger 200 millioner kroner ekstra til IPN i revidert for å møte den økte forskningsinteressen i næringslivet, sier Randeberg.

Randeberg påpeker også at mer forskning er avgjørende for våre ambisjoner innen grønn omstilling.

– Mer forskning og innovasjon er nødvendig for å skape ny teknologi, innovasjon og en grønn omstilling. Ikke minst har det siste året vist oss at forskningsbasert kunnskap er nødvendig for å skape positiv endring, sier hun.

Kommentarer