Voldsom investering i nye halvlederfabrikker - Elektronikknett
wafer-illustrasjon

Voldsom investering i nye halvlederfabrikker

Ifølge bransjeforeningen SEMI skal det bygges 19 nye høyvolum skivefabrikker globalt innen utgangen av 2021, og ytterligere 10 er planlagt i 2022.

Halvlederprodusenter over hele verden vil ha startet bygging av 19 nye høyvolum-fabrikker innen utgangen av dette året og forberede ytterligere 10 i 2022 for å møte stadig voksende etterspørsel etter brikker i flere markeder markeder, inkludert kommunikasjon, databehandling, helsetjenester, online tjenester og bilindustri som  SEMI har fremhevet i sin kvartalsrapport World Fab Forecast. Utstyrsinvesterigene til de 29 nye fabrikkene forventes å overstige 140 milliarder dollar de neste årene.

Kina og Taiwan vil lede an med åtte fabrikker hver, etterfulgt av Amerika med seks, Europa/Midtøsten med tre, Japan og Korea med to hver. Fabrikker som produserer 300 mm skiver vil stå for de fleste av de nye anleggene – 15 i 2021 og syv i 2022.

De resterende syv fabrikkene som er planlagt over toårsperioden, vil være 100 mm, 150 mm og 200 mm anlegg. De 29 fabrikkene vil kunne produsere så mange som 2,6 millioner skiver per måned (i 200 mm ekvivalenter).

Av halvlederprodusentene som begynner å bygge nye fabrikker i år, vil mange ikke begynne å installere utstyr før 2023 siden det tar opptil to år etter at spaden er satt i jorden å nå den fasen, selv om noen vil begynne å installere utstyr så snart som første halvdel av neste år.

Les hele meldingen på semi.org.

Kommentarer