Utviklingssett for flerkanals ADC - Elektronikknett
TELPR015-web

Utviklingssett for flerkanals ADC

Nytt, anvendelig utviklingssett for å lage prototyper med tanke på å utforske signalkjeder med flerkanals analog/digital-omformere.

Teledyne e2v utvider støtten for sin populære analog-til-digitalomformer- (ADC) serie EV12AQ60x med et nytt utviklingssett. Det nye settet med betegnelsen EV12AQ600-FMC-EVM vil ifølge produsenten være et viktig verktøy for de som jobber med å implementere mikset-signal subsystemer.  

Settet er rettet for prototypingsarbeid relatert til anvendelser innen avionikk, forsvar, romfart, telekom, industri og høyenergifysikk, og kan brukes for å evaluere selskapets 12-bit, firekanals ADCer EV12AQ600 og EV12AQ605.  
Hvert EV12AQ600-FMC-EVM kort har enten en EV12AQ600 eller en EV12AQ605 komponent, sammen med fire enkle signalinnganger og en FMC-kontakt for grensesnitt med en passende programmerbar krets.

I tillegg er det blitt plass til en høyhastighets intern klokke (støtter 6,4 GHz drift), en 12V kraftforsyningsenhet og et ESIstream serielt grensesnitt, foruten tilkoplingsmuligheter for en ekstern klokke og en temperatursensor.

Tidligere har Teledyne e2v introdusert utviklingssett og ADC synkroniseringssett med innebygde FPGAer. Med EV12AQ600-FMC-EVM kan ingeniørene legge til deres egne relevante FPGAer, i henhold til hva som vil bli spesifisert i det endelige systemer. Dermed vil de også kunne starte utvikling av nødvendig kode på prototypingstadiet.  

For øvrig er krysspunktsvitsjen som er integrert i EV12AQ60x-serien et unikt element. Ved hjelp av denne kan kjernene i hver EV12AQ600 og EV12AQ605 ADC anvendes til sampling uavhengig av hverandre eller overlappet sammen.  Dette resulterer i en smalingshastighet på 1,6 GSps i 4-kanals modus, 3,2 GSps i 2-kanals modus, eller 6,4 GSps over en enkelt kanal. Bithastigheten og den analoge båndbredden på inngangen skal også kunne justeres etter behov.