Samarbeider for IoT-nett til flere kommuner - Elektronikknett
LoRa-aktorer
Skal gi IoT til flere kommuner: Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd, Marianne Styrman, administrerende direktør i Last Mile Solutions og Erik Korvald, administrerende direktør i BKK Digitek.

Samarbeider for IoT-nett til flere kommuner

Teknologi-firmaet Last Mile Solutions går sammen med fiberselskapene til BKK og Eidsiva for å bygge ut LoRaWAN-nettverk særlig egnet for IoT og smarte byer/kommuner.

5G-dekningen skyter fart, men for de fleste datatransportbehov i en smartby-sammenheng er det ikke behov for den båndbredden 5G kan tilby. Da kan det være mer hensiktsmessig å bruke et nettverk tilpasset sensorer som leverer små datamengder i gitte intervaller.

Overløpsensor Typisk eksempel: En sensor i kummen varsler kommunen når det er behov for ettersyn.

Dekning på utilgjengelige steder
Administrerende direktør i Last Mile Solutions, Marianne Styrman, har behov for å nyansere bildet av IoT som uløselig knyttet til 5G-utbyggingen.
– Det er supert at 5G-utbyggingen skyter fart, og man trenger båndbredden til for eksempel live video. Men mange kommuner og bedrifter kan klare seg med en enklere teknologi, sier hun.

De aller fleste tjenestene i smartby-sammenheng bygges på data innsamlet fra sensorer på utilgjengelige steder med vanskelige dekningsforhold, slik som kummer, kjellere og betongbygg.  – Disse sender små datamengder til gitte tidspunkt og krever liten båndbredde. LoRaWAN vil være en kostnadsmessig mer effektiv løsning. Man slipper SIM-kort og abonnementer basert på datakvoter, slik som i 5G-nettet, forklarer Styrman.

Vestland og Innlandet
BKK og Eidsiva går inn på eiersiden i Last Mile Solutions. Bredbåndsselskapene til de regionale kraftselskapene skal bygge ut det nye nettet i Innlandet og Vestland.
– I BKK har vi kjørt et pilotprosjekt allerede. Nå bygger vi ut nett i Bergen og vurderer samtidig hvilke andre kommuner på Vestlandet vi skal bygge ut. De siste årene har vi snakket med mange utålmodige kommuner og bedrifter som har etterlyst et IoT-alternativ. Vi opplever stor nysgjerrighet rundt hvordan sensorteknologien kan skape smartere arbeidshverdager for mange, forteller Erik Korvald, administrerende direktør i BKK Digitek.

Livboyesensor Sensoren i bøyeskapet varsler kommunen når bøyen er fjernet/har vært i bruk.

Kan bygges ut raskt
– For Eidsiva Bredbånd er dette en mulighet til å knytte aktørene i vår region raskere til en IoT-satsing. Dette er en forholdsvis enkel utbygging, og vi kan raskt sette opp et nett i en kommune som er interessert i å kjøre et pilotprosjekt, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd.

Kompletterer
IoT (Tingenes Internett) har vært en realitet lenge, men norske virksomheter har i beskjeden grad bygget ut tjenester basert på på denne teknologien.

– Når teleselskapenes satsing på 5G nå kompletteres med en omfattende LoRaWAN-utbygging, får virksomhetene den infrastrukturen de trenger for å virkeliggjøre sine smartby-konsepter, og det er grunn til å vente en betydelig bredere IoT-satsing etter hvert som infrastrukturen bygges ut, sier Marianne Styrman i Last Mile Solutions.

Kommentarer