Nye muligheter med O-RAN - Elektronikknett
Analog-Devices-and-Keysight-Collaborate Photo LinkedIn 1200x630

Nye muligheter med O-RAN

Halvleder- og testselskap inngår samarbeid for å sette fart på utviklingen av åpne RAN (radioaksessnettverk) løsninger – sikter mot åpne og virtualiserte arkitekturer.

Det er Analog Devices (ADI) og Keysight Technologies som nå melder at de har inngått et samarbeid for å sette fart på interoperabilitet mellom nettverk og muligheter for samsvarstesting av Open RAN radioenheter (O-RU).

Målet er å utvikle en robust testbenk for å verifisere interoperabilitet for en ny O-RU som inneholder ADIs lav-PHY baseband, programvaredefinerte transceiver, kraftforsyningskrets og klokke integrert med en Intel FPGA.

Med bruk av Keysights Open RAN emulerings-, signalgenererings- og signalanalysemuligheter for et bredt spekter av bruksområder skal man forbedre testprosesser og redusere kompleksitet og testtid. 

Open RAN-teknologien forventes å stå for mer enn 10 prosent av det samlede markedet for radioaksessnettverk innen 2025, ifølge Dell-Oro Group.

– Som resultat av våre samlede teknologier vil ADI og Keysight kunne tilby økosystemet innen O-RAN en robust plattform som gjøre det mulig å utvikle O-RUer raskt, hevder Joe Barry, leder for ADIs virksomhet innen trådløs kommunikasjon.

En Open RAN infrastruktur, basert på O-RAN Alliances åpne grensesnitt, skal gjøre mobiloperatører i stand til å skape et robust, flerleverandør nettverksmiljø, utviklet for å strømlinjeforme leveranser av avanserte 5G-tjenester for virksomheter innen produksjon, finans, transport, logistikk og helse.  

Her kan du se en video som forteller litt mer om samarbeidet mellom Analog Devices og Keysight collaboration: https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6257441448001.html

Kommentarer