MPLAB med skyplattform - Elektronikknett
MC Cloud Tools Ecosystem

MPLAB med skyplattform

Med den nye plattformen MPLAB Cloud Tools lover Microchip sikker, plattformuavhengig utviklingsflyt til PIC og AVR mikrokontrollere.

Det nye økosystemet for MPLAB skyverktøy som nå er gjort tilgjengelig for PIC- og AVR-komponenter fra Microchip Technology, er en kostnadsfri alt-i-ett plattformen som kombinerer enkel, integrert søk og funn av eksempelkode, grafisk konfigurering av prosjekter og kodedebugging i et samarbeidsbasert miljø.

Microchips økosystem for MPLAB skyverktøy omfatter tre komponenter, utformet for å modernisere arbeidsflyten under utvikling med PIC- og AVR-mikrokontrollere. Her kan man også finne fullkonfigurert og fullstendig kildekode, prosjekter, eksempler og programvareapplikasjoner ved å bruke den intuitive katalogen i MPLAB Discover. Valgt kode og prosjekter fylles umiddelbart inn i det integrerte utviklingsmiljøet (IDE) MPLAB Xpress for videre utvikling. MPLAB Code Configurator, med grafiske konfigurering, har pek-og-klikk-muligheter for å sette opp maskinvareperiferi og konfigurere prosjekter videre. Komponentoppsett er forenklet med optimaliserte periferibibliotek, modulære nedlastinger og oppdateringer. Utvikling, debugging og implementering av prosjektapplikasjoner direkte fra en hvilken som helst nettleser kan gjennomføres uten å måtte installere noe programvare.

Det forbedrede MPLAB Xpress IDE leverer en skalerbar sky-infrastruktur for utvikling og debugging sammen med verktøy for samarbeid som benytter sikre grensesnittkontroller for GitHubdepot. Designere har også muligheten til å laste ned MPLAB Xpress prosjekter for å fortsette utvikling i MPLAB X IDE. Sømløs, rask tilgang til MPLAB Discover og MPLAB Code Configurator er ivaretatt gjennom verktøylinjen i Xpress. Økosystemet med MPLAB skyverktøy, som er utformet som en front-end for tilgang til disse skyverktøyene basert på utviklingsflyten klienten befinner seg i, har også en kom-i-gang-veiledning og oversikt over verktøy.

Når det gjelder nettsikkerhet er dette ivaretatt gjennom tett integrasjon med sikre offentlige og private GitHub-depot for lagring og deling av kildekode, så vel som gjennom sømløs import og eksport av nettprosjekter til lokal lagring og sikker myMicrochip innlogging for nettsesjoner.

For mer informasjon, gå til http://www.microchip.com/MPLABCloudTools.

Kommentarer