Høyeste AI-ytelse per watt - Elektronikknett
Versal AI Edge Chip Angled

Høyeste AI-ytelse per watt

Det er hva Xilinx hevder de oppnår med sin nye Versal AI Edge ACA-serie, som skal levere kunstig intelligens for biler, roboter, helseprodukter og luft-/romfart. 

Versal AI  Edge Block Diagram Blokkdiagram over Versal AI Edge.

Xilinx, Inc. lanserte i dag den nye Versal AI Edge serien, som er utformet for å muliggjøre innovasjon innen kunstig intelligens (AI) fra nettverkskant til endepunkt. Med 4 ganger så høy AI-ytelse per watt i forhold til GPUer (ref. Jetson AGX Xavier, ResNet50 224x224, batch=1) og 10 ganger større prosesseringstetthet i forhold til forrige generasjon adaptive systembrikker (SoC) slik som Zynq Ultrascale+, skal Versal AI Edge serien være verdens mest skalerbare og tilpasningsbare produktserie for neste generasjon distribuerte intelligente systemer, ifølge Xilinx.   

Versal AI Edge ACAP (adaptive compute acceleration platforms) har med sin AI Engine-ML 4 ganger kraftigere maskinlæringskapasitet sammenlignet med den foregående AI Engine-arkitekturen, og integrerer bl.a. ny akselerator-RAM med et forbedret minnehierarki for nye AI-algoritmer.  

Komponentene møter også flere sikkerhetsstandarder innen industri- (IEC 61508), avionikk- (DO-254/178), og bilmarkedet (ISO 26262), der leverandørene kan oppfylle krav til random ASIL C maskinvareintegritet og ASIL D systematiske integritetsnivåer.

– Markedsmulighetene i «kanten» vokser eksponensielt, og brikkesett for kunstig intelligens som betjener disse applikasjonene forventes å mer enn dobles fra 2021 til 2025, kommenterer senioranalytiker Dan Mandell i VDC Research.

AI-Engines-ML Den nye system-FPGAen har utvidet minne for maskinlæringsoppgaver.

Basis for Versal AI Edge er den allerede velprøvde 7 nanometer 7nm Versal-arkitekturen, som gir muligheter for å miniatyrisere produktene med lav forsinkelse, effektforbruk på bare 6 watt og med de nødvendige sikkerhetsfunksjonene som vil være nødvendige i kantapplikasjoner.  

Som en heterogen plattform med ulike prosessorer, kan Versal AI Edge serien tilpasse motoren til algoritmen, med Scalar Engines for innvevd prosessering, Adaptable Engines for sensorfusjon og maskinvarerekonfigurering, samt Intelligent Engines for AI inferens som kan skaleres opp til 479 (INT4) TOPS – noe som er utenfor rekkevidde for ASSPer og GPUer som retter seg mot kantapplikasjoner – og for avanserte prosesseringsoppgaver for maskminsyn, radar, LiDAR og programvaredefinert radio.

Kommunikasjonsblokker omfatter LPDDR-4266, 32Gb/s transceivere for å kunne møte alle de nødvendige protokollene innen kantapplikajsoner,  40G flerhastighets Ethernet, PCIe Gen4 med CCIX, samt lokal MIPI støtte for maskinsynsensorer opp til 8 megapiksler oppløsning og mer – noe som er kritisk for ADAS på Nivå 2 og over.

 

Kommentarer