Freyr skal satse i USA - Elektronikknett
Freyr USA
Foto: Freyr

Freyr skal satse i USA

Freyr, den norske batteriprodusenten som planlegger en 32 GWh battericellefabrikk i Norge, vurderer nå også å bygge produksjonskapasitet i Nord-Amerika. Det er snakk om potensielt å etablere et joint venture med en ikke-navngitt «stort multinasjonalt industrikonsern».

Dette er ifølge børsdokumenter arkivert av Freyr og dets SPAC-partner Alussa Energy Acquisition Corp. Begge selskapene skal angivelig slå seg sammen for å bli børsnoterte i USA. Spesielt oppgir papiret at Freyr for tiden forhandler med nevnte «store multinasjonale industrikonsern» for å inngå en intensjonsavtale om å danne et joint venture, og har som mål å produsere minst 50 GWh årlig i Nord-Amerika innen 2030.

I tillegg spesifiserer Freyr at de også vil fortsatt satse på teknologi fra battericellespesialisten 24M Technologies i Nord-Amerika, som selskapet allerede har inngått en lisensavtale med. Dette selskapet er kjent for utvikling av den såkalte semi-solid teknologien. 24M presenterte sitt nye celledesign, inkludert nye produksjonsmetoder, i 2015.

Lisensavtalen mellom Freyr og 24M, undertegnet i begynnelsen av året, innebærer nå at Freyr skal betale både i form av forhåndsbetalinger og løpende avgifter. Til gjengjeld vil det norske selskapet få rett til ubegrenset produksjon av battericeller basert på lisensgiverens nåværende og all fremtidig teknologi. Freyr bemerker imidlertid at bruk av 24Ms prosessteknologi i det potensielle nordamerikanske joint venture vil kreve en endring av den eksisterende lisensavtalen.

– Det er et naturlig skritt for FREYR å inkludere Nord-Amerika i våre langsiktige planer for å utvide vår produksjon av rene, lavkost og karbonfrie battericeller, sier Freyr-sjef Tom Einar Jensen. Denne ambisjonen ble tydelig bekreftet av det amerikanske energidepartementets oppfordring denne uken om umiddelbar handling for å utvide den amerikanske forsyningskjeden for batterimaterialer og teknologier. Freyr har sterke bånd til USA gjennom teknologipartneren 24M, den kommende sammenslutningen med Alussa Energy og børsnotering på Wall Street.

Det er fortsatt planer om å bygge en cellefabrikk i Mo i Rana – der det i utgangspunktet var snakk om en kapasitet på 32 GWh per år, mens i de siste kunngjøringene sier Freyr at de vil kunne levere opp til 43 GWh per år innen 2025. Lokal vann-, vindkraft og andre energikilder, vil bli brukt til å drive anleggene. Det tar sikte på å bli «produsent av battericeller med det laveste karbonutslippet i hele livssyklusen i verden».

Freyr planlegger blant annet å skaffe midler til dette på børsen. Selskapet forventer at SPAC-avtalen vil generere en egenkapitalinntekt på omtrent 850 millioner amerikanske dollar. Fusjonen med Alussa Energy forventes å være fullført i andre kvartal i år, dvs. i løpet av de neste to ukene.

Kommentarer