Styrer både primær- og sekundærside - Elektronikknett
MC1531 - Image - FluxEV37F82A

Styrer både primær- og sekundærside

Referansedesign for effektstyring gjør en mikrokontroller for sekundærsiden i stand til å styre også primæreffekten.

I moderne offline AC-DC kraftløsninger tilbyr programmerbarhet og adaptiv styring den fleksibiliteten og intelligensen som kreves av smarte hjemmeapparater for bedre tilkopling til deres strømforsyningssystemer. I disse systemene er normalt ikke mikrokontrolleren (MCUen) på sekundærsiden i stand til å starte opp systemet uten bruk av en separat bias strømforsyning.  

Et nytt referansedesign fra Microchip Technology Inc. skal ifølge selskapet løse dette problemet gjennom bruk av høyspennings AC-DC-kontrolleren MCP1012. Den offline tilleggskomponenten MCP1012 skal gjøre systemet i stand til å overføre styring av kraft og eksekveringssykluser til en sekundær MCU. Styringen mellom systemet og lasten skal kunne gjøres mer presis og hensiktsmessig koplet, gjennom et design som kan forenkles, gjøres mindre og billigere, heter det.

Referansedesignet anvender en patentert isolasjonsteknikk for isolert tilbakekopling, kalt Inde-Flux transformatorteknologi, som er lisensiert ut til Würth Elektronik eiSos.

Inde-Flux teknologien brukes i Inde-Flux trafoen (delenummer 750318659), den første transformatoren laget av Würth Elektronik eiSos med bruk av denne IPen og solgt som del av Microchips 15W MCP1012 offline referansedesign. Denne transformatoren kombinerer signalkraft og signalkommunikasjon i én komponent, og eliminerer behovet for optisk tilbakekopling eller en uavhengig signalomformer.  

Opsjonen er også tilgjengelig for bruk i mer tradisjonelle tilnærminger med en planar pulsomformer på referansedesignet, så vel som muligheten for å arbeide med mer tradisjonelle optokoplere og signalomformere.