Slutt for 3G - Elektronikknett
Bjørn Amundsen_2020
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor ser fram til at det blir bedre kapasitet for 4G og 5G når 3G-nettet stenges. Foto: Martin Fjellanger

Slutt for 3G

Nå stenger Telenor 3G-nettet som har vært i drift siden 2004, og det gir plass til mer kapasitet til 4G- og 5G-nettet.

Arbeidet har pågått en stund, men nå er det slutt: Denne uka slår Telenor av 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på 4G og 5G. Stengingen kan føre til at de med litt eldre mobiltelefoner må skifte til en nyere telefon for å oppnå tilsvarende eller bedre talekvalitet som i 3G.

Stengingen av 3G-nettet er en del av moderniseringsprogrammet Telenor har satt i gang i hele nettet. Dette vil gi enda bedre kapasitet til 4G og 5G, og sistnevnte begynner nå å rulles ut over hele landet.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor har møtt kunder, kommuner og næringsliv, og informert om stengingen og bakgrunnen for dette, og tror overgangen skjer uten store konsekvenser for kundene.

– Vi har informert godt i forkant, og fortalt hva kundene må gjøre for å møte en 3G-fri fremtid. Omløpshastigheten på mobiltelefoner er så rask at det nok ikke gjelder så mange, men det kan være nyttig å være klar over dette, sier Amundsen og legger til at det er stadig mindre trafikk i 3G-nettet. Kundene bruker primært 4G.

Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning. For første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men i takt med utbyggingen av 4G, er det nå bare en forsvinnende liten andel av mobiltrafikken som går i 3G-nettet. I dag har Telenor en utendørsdekning av 4G på 99,8 prosent.

Nå skal de frigjorte frekvensene på 3G brukes til å forsterke 4G-dekningen ytterligere, og Telenor er også godt i gang med å rulle ut 5G-nettet. På enkelte steder vil 3G-dekningen videreføres en viss tid utover slukkedatoen i januar, for å sikre at nødvendig forsterkning av nettet blir utført før slukking. Men innen sommeren 2021 skal 3G-alderen være over i hele Telenors nett.

– Vi er godt i gang med å modernisere mobilnettet, og opplever derfor at stengingen av 3G er udramatisk. Tilbakemeldingene fra kundene tyder på det samme, sier dekningsdirektøren.

Kommentarer