Morrow satser på dansk katode - Elektronikknett
Morrow
Illustrasjon: Morrow Batteries

Morrow satser på dansk katode

Den norske batteriprodusenten Morrow, som forventes å starte full produksjon i 2024, vil produsere en koboltfri katode etter oppskrift fra det danske kjemiselskapet Haldor Topsøe.

Battericeller kan være tjue prosent billigere hvis de er utstyrt med Haldor Topsøes katoder, ifølge selskapet som har utviklet aktive materialer for katoder i et tiår. Spesielt koboltfrie katoder basert på LNMO (litium, nikkel, mangan, oksid).

De to selskapene har signert en intensjonsavtale om å starte pilotproduksjon av katoden i Norge. Målet er å kunne håndtere fullskala katodeproduksjon på egen hånd basert på den danske oppskriften.

– Vår ambisjon er å utvikle og produsere verdens mest kostnadseffektive og bærekraftige batterier, sier Morrow Batteries-sjef Terje Andersen. – Samarbeidet med Haldor Topsøe er et viktig skritt i den retningen.

I følge Morrow er LNMO-celler preget av høy driftsspenning og høy energitetthet sammenlignet med dagens batterier. Det vil si lengre rekkevidde eller mindre batteripakke i en ferdig elbil. I tillegg må de håndtere hurtiglading og utlading.

Morrows anlegg skal bygges i Arendal. Industriområdet for cellefabrikken og katodefabrikken, og eventuelle tilleggsanlegg, kalles Morrow Industrialization Center.

Produksjonen starter i 2024, og det endelige målet er en årlig produksjon på 32 GWh.

På Haldor Topsøes blogg beskrives LNMO nærmere (ekstern lenke)

Kommentarer