Kjøper datasentertomt ved Hønefoss - Elektronikknett
digiplex_hønefoss
Illustrasjon av området, inkludert opsjonstomt.

Kjøper datasentertomt ved Hønefoss

Svenske DigiPlex har kjøpt en tomt på 60.000 kvadratmeter, med opsjon på å kjøpe ytterligere 100.000 kvadratmeter i Treklyngen industripark utenfor Hønefoss.

Tomten er tilrettelagt for etablering av datasenter og en avtale med Ringerikskraft sikrer nødvendig strømforsyning for første utbyggingsfase.

Ringerike har svært god tilgang på fornybar energi og har tilgjengelig mer enn 200 MW. Kombinert med svært god konnektivitet og nærheten til Oslo og Oslo lufthavn gjør det området svært attraktivt for datasenteretablering.

– Treklyngen industripark har en god strategisk plassering og vi har tilgang til fornybar energi blant annet gjennom avtalen med Ringerikskraft og avanserte løsninger for sirkulærøkonomi. Tomtekjøpet på Ringerike gir oss derfor mulighet til å tiltrekke oss nye nasjonale og internasjonale kunder blant annet innen High Performance Computing (HPC)-segmentet. Jeg vil takke for den varme mottagelsen vi har fått både fra Ringerike kommune, selgeren Follum Eiendom og Ringerikskraft, sier Wiljar Nesse, adm. dir. i DigiPlex.

Ringerike har som mål for næringspolitikken å legge til rette for økt verdiskaping med et variert næringsliv.

Selger av tomten er Follum Eiendom AS, et datterselskap av Viken Skog SA. Grupperingen har etablert en raskt voksende industripark på området Norske Skog Follum tidligere holdt til. Treklyngen industripark satser på utbygginger innen fornybar energi og skogråstoff, særlig biodrivstoff, biokarbon og tilgrensende aktivitet. I tillegg er det tilrettelagt for datasenter på deler av området.

DigiPlex har foreløpig ikke fastsatt noe tidspunkt for eventuell byggestart, men er i dialog med flere potensielle kunder som kan være interessert i å få dekket sine datasenterbehov i et nytt senter på Ringerike.

DigiPlex har totalt syv datasentre i Norden, og åpnet nye sentre i Fetsund og på Hobøl i fjor. Ytterligere et senter er under bygging i Fetsund.

Kommentarer