Global 5G-dekning vil vokse 253% innen 2025 - Elektronikknett
5G-ill

Global 5G-dekning vil vokse 253% innen 2025

Den globale utbyggingen av 5G infrastruktur er i full gang og dermed vil dekningen få en betydelig vekst. Det forventes at mer enn halvparten av den globale befolkningen vil ha tilgang til 5G.

Blant flere analyser av 5G-markedet, indikerer data presentert av det nederlanske finansselskapet Bankr at den globale 5G-dekningen vil vokse med 253,84% i 2025 og vil nå rundt 4,1 milliarder mennesker – omtrent 53% av den globale befolkningen.

Fra og med 2020 har ca. 15% av verdens befolkning, eller 1,17 milliarder mennesker, tilgang til teknologien. I 2021 vil om lag 25% av den globale befolkningen (1,95 milliarder) ha 5G-dekning.

Veksten er drevet hovedsakelig fra den økende internettrafikken som følger økningen i bruk av IoT. Dette krever et elastisk nettverk, og 5G har potensialet til å imøtekomme den økende etterspørselen. Det er også en økende etterspørsel etter høyhastighets mobilt bredbånd.

Dagens dekning drives av noen få utvalgte regioner i Asia, USA og Europa. Asia er lederen her, etter å ha gjennomgått en rask migrasjon både for mobile bredbåndsnettverk og smarttelefoner.

Andre regioner som USA er i ferd med å ta igjen dette forspranget siden myndighetene foreslår ny politikk for å sikre at alle borgere har 5G-dekning. De vil for eksempel støtte et forslag på 3,2 milliarder dollar som skal hjelpe amerikanere med lav inntekt til å ta i bruk 5G.

Kilde: Bankr

Kommentarer