DNV GL: Storsatsing på energirådgiving og sertifisering - Elektronikknett
Remi Eriksen - foto Sturlason
– Ved å slå sammen vår fagkunnskap kan vi yte bedre tjenester til de av våre kunder som opererer i. Denne nye strukturen vil sikre at vi kan betjene alle deler av energimarkedet, sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL. Foto: Sturlason.

DNV GL: Storsatsing på energirådgiving og sertifisering

DNV GL slår sammen forretningsområdene olje, gass og fornybar energi. Resultatet er verdens ledende uavhengige aktør innen energirådgiving og sertifisering.

– Nå samler vi 4000 energieksperter, og blir dermed verdensledende, både som ressursmiljø for uavhengige energirådgivere og som sertifiseringsselskap, sier Ditlev Engel, som blir leder for det nye forretningsområdet i DNV GL.

Ditlev Engel Ditlev Engel, leder for det nye forretningsområdet i DNV GL: – Vi endrer oss for å gjenspeile fremtidens energisystem, der fornybar energi vil utgjøre en større andel av energibalansen.

Det nye forretningsområdet får navnet Energy Systems, og er i drift allerede fra 1. februar. Én måned senere skifter DNV GL navn til DNV.

– Vi endrer oss for å gjenspeile fremtidens energisystem, der fornybar energi vil utgjøre en større andel av energibalansen, og karbonfjerning blir stadig viktigere. Energy Systems vil stå for sertifisering, rådgivning og digitale overvåkingstjenester til hele verdikjeden knyttet til energi, sier Engel.

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL, forteller at et energimarked er i rask endring, og at etableringen av Energy Systems er et svar på dette.

– Vi ønsker å sette våre kunder i stand til å håndtere energiskiftet – raskere. Ved å slå sammen vår fagkunnskap kan vi yte bedre tjenester til de av våre kunder som opererer i, og er på vei inn i energimarkedet. Denne nye strukturen vil sikre at vi kan betjene alle deler av energimarkedet, sier han.

Selv om fornybar energi øker sin markedsandel, vil DNV GL fortsette å arbeide med olje- og gassektoren i omstillingen rettet mot karbonfjerning. Ditlev Engel påpeker at naturgass sannsynligvis vil være den største energikilden frem mot 2050, mens hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring vil bli viktige verktøy til bruk i de sektorene der energiskiftet byr på større utfordringer.

Samtidig kunngjør DNV GL oppkjøp av det USA-baserte rådgivende ingeniørselskapet ERS Inc.

ERS består av rundt 80 eksperter, og bistår i likhet med DNV GL sine kunder med å styre og redusere energikostnader gjennom tjenester som design, formidling, implementering og evalueringer. ERS vil bli en integrert del av DNV GL.

I tiden fremover vil DNV GL bli et selskap bestående av tre store enheter som omfatter rundt 12 000 fagfolk: Det ledende maritime klassifiseringselskapet, verdens største ressursmiljø av uavhengige energieksperter og sertifiseringsselskap, og en leverandør av kvalitetssikringstjenester som setter standarden for sikkerhet i produkter og verdikjeder.

Kommentarer