Utvider med konsulentvirksomhet - Elektronikknett
Accurate Consulting
Accurate Nordics distribusjon av produkter og systemer får et tillegg gjennom opprettelsen av et konsulentselskap.

Utvider med konsulentvirksomhet

Den svenske distributøren Accurate Nordic AB utvider med konsulentvirksomhet under navnet Accurate Consulting AB.

Accurate Nordic leverer produkter og tjenester til industrikunder som trenger systemløsninger innen tilkoblingsteknologi, kraftenheter og elektronikkskap. De opererer, som navnet tilsier, over hele Norden.

– For å møte endringene i markedet og nye kundebehov enda bedre, starter vi et konsulentselskap, sier grunnleggerne Peter Åkesson og Per Häglund i Accurate Nordic AB.
– Vi ser en klar trend mot økt etterspørsel etter tjenester i Accurate Nordics portefølje.

– Vi startet diskusjoner med erfarne konsulenter fra servicesektoren, legger Per Häglund til. – Resultatet var at vi så direkte og langsiktige muligheter for å tilby strategiske råd til operasjonelle tjenester innen forretningsutvikling, endringsledelse, ledelse og rekruttering. Dette parallelt med å bidra til Accurate Nordics tjenesteportefølje. 

Kash Taimoori, tidligere POM3 Consulting, blir deleier og administrerende direktør i Accurate Consulting AB.

– Den fortsatte utviklingen av virksomheter bestemmes av dens evne til å samarbeide i grenselandet mellom mennesker og teknologi. Dette er det som vil bidra til lønnsomhet og utvikling, sier Taimoori.

Kommentarer