Strømsensorer sparer plass og penger - Elektronikknett
MLX91220-21

Strømsensorer sparer plass og penger

Med MLX91220 og MLX91221, presenterer Melexis to integrerte strømsensorer for AC- og DC-målinger, med et analogt grensesnitt.  

Komponentene er isolerte, integrerte Hall-effektbaserte strømsensorer med 0-50A område og dobbel OCD (deteksjon av overstrøm). Ifølge produsenten utgjør dette en alt-i-ett løsning som skal tilby en symbiose av liten størrelse, lav impedanse, høy båndbredde og isolasjon.   

Dobbel innebygd overstrømdeteksjon med en separat utgang skal også bidra til å redusere materiallisten (BoM) ved å eliminere behovet for ekstern beskyttelse mot OC.  Sensorene skal være egnet i biler og industrielle applikasjoner, AC/DC-omformere og små elektriske motorer samt strømforsyninger. Med 300kHz båndbredde skal de kunne brukes til kraftomforming ved mindre enn 50Aeff.

Sensorene skal videre ha spesielt lave ohmske tap fra den innebygde lederen (0,9 mΩ for SOIC8 og 0,75 mΩ for SOIC16). Skjerming mot støyende felt med hensyn til det differensielle måleprinsippet skal derfor ikke være nødvendig.  

Responstiden for den interne OCD-terskelen er kun 2μs, mot 10μs for den eksterne.

Et spesielt sensorkonsept fanger opp det magnetiske feltet generert av den integrerte primærlederen, noe som eliminerer behovet for ferromagnetiske konsentratorer. Dette skal igjen muliggjøre tettere elektronikk, hevder produsenten.