Solid sluttkvartal og 20 prosent vekst i 2020 - Elektronikknett
Slik ser den nye fabrikken ut fra luften

Solid sluttkvartal og 20 prosent vekst i 2020

Kitron melder i dag om kvartalstall som viser en solid slutt på et år preget av eksepsjonell vekst og marginutvidelse, noe som har ført til at styret foreslår en økning på 40 prosent i årlig utbytte.

Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal var 992 millioner kroner, en økning på 12 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten justert for valutaeffekter var 7 prosent.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 7,6 prosent i fjerde kvartal, mot 6,1 prosent i samme kvartal i fjor.

Ordrereserven endte på 2 006 millioner kroner, en økning på 6 prosent sammenlignet med fjoråret.

– I tillegg til en sterk underliggende trend for Kitron i 2020, skapte Covid-19-pandemien en midlertidig etterspørselsbølge i markedet for medisinsk utstyr, noe som førte til uvanlig sterk vekst og høye marginer. I 2021 ser vi et mer normalisert marked og forventer å følge vår langsiktige bane for vekst og marginer. Fremover ser vi spennende forretningsmuligheter knyttet til megatrender innen elektrifisering og konnektivitet, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef i en kommenter.

Solid
Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 992 millioner kroner, mot 889 millioner i samme kvartal i fjor. Inntektsveksten sammenlignet med samme kvartal i fjor var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Som forventet normaliserte Medisinsk utstyr seg etter ekstraordinær høy aktivitet i andre og tredje kvartal.

Ordrereserven endte på 2 006 millioner kroner, mot 1 884 millioner kroner i fjor. Ordrereserven økte mest innen Energi/Telekom og Industri.

Lønnsomhet
Driftsresultat (EBIT) i fjerde kvartal var 75,7 millioner kroner, mot 54,2 millioner i fjor. EBITDA var 102,2 millioner kroner, mot 82,2 millioner i fjor. Resultat etter skatt ble 47,1 millioner kroner, mot 34,0 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,26 kroner, opp fra 0,19 i fjor.

Eksepsjonelt år
Driftsinntekter på 3 964 millioner kroner for hele året ga en samlet omsetningsvekst på 20 prosent for året. Driftsresultatet (EBIT) for året endte på 312,6 millioner kroner, sammenlignet med 201,5 millioner kroner, noe som resulterte i en EBIT-margin på 7,9 prosent, mot 6,1 prosent i 2019. Resultat etter skatt var 213,1 millioner kroner, opp fra 132,5 millioner kroner, tilsvarende et resultat per aksje på 1,19 kroner, mot 0,74 kroner i 2019.

Styret foreslår et utbytte på 0,70 kroner per aksje for 2020. Styret foreslår en endret policy for utbytteutbetaling fordelt på to like store deler, en i mai og en i oktober. I fjor betalte Kitron et utbytte på 0,50 kroner per aksje.

Utsikter
For 2021 forventer Kitron driftsinntekter mellom 3 900 og 4 200 millioner kroner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,8 og 7,4 prosent. Utsiktene for 2021 innebærer at Kitron er tilbake på sin langsiktige bane for inntekter og lønnsomhet etter eksepsjonell vekst i 2020, i stor grad drevet av korona-relatert etterspørsel innen medisinsk utstyr. Veksten drives av markedssektorene Forsvar/Luftfart, elektrifisering og konnektivitet innen Energi/Telekom samt Industri. Det forventes at Medisinsk utstyr blir normalisert og i tråd med tidligere år.

Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link:
https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210211_6 

Kommentarer