Samarbeider om Wonderware - Elektronikknett
wonderware prevas nebb

Samarbeider om Wonderware

Prevas Norge vokser innen sine løsninger for produksjonsoptimalisering (Mikon) og vedlikeholdsstyring (Infor EAM) og satser nå sterkere på disse områdene. For å ivareta kundene med andre løsninger, etablerer man et nærmere samarbeid med Wonderware-partneren Nebb Engineering.

Samarbeidet innebærer at Prevas overfører ansvaret for Wonderware kundene til Nebb og at Nebb henter inn en av Norges mest erfarne Wonderware ressurser fra Prevas, samtidig som selskapene vil jobbe i fellesskap med strategiske muligheter fremover.

– Prevas Norge har sett en god vekst og utvikling de siste årene spesielt med løsningene Mikon og Infor EAM, sier Einar Alexander Andersen, daglig leder i Prevas. Dette er områder vi forventer vil fortsette å vokse, samtidig som Wonderware har blitt en mindre del av virksomheten og vi er derfor svært glade for å ha funnet en partner med kompletterende løsninger og kompetanse som kan bidra til å gi kundene våre på Wonderware den beste løsningen fremover.

Samtidig ser vi et stort potensial i flere løsninger og kompetanse hos Nebb og tror dette vil gi selskapene nye, felles muligheter i form av integrasjoner og nye løsninger for kundene. Vi kommer til å jobbe tett med Nebb for å utforske disse mulighetene fremover og gleder oss til å vise markedet hva vi kan få til sammen.

– Nebb er glade for å ytterligere styrke vårt Wonderware-team, sier Alexander Risøy, daglig leder i Nebb Engineering AS. Vi har i dag ett av de største Wonderware-miljøene i Norge med flere enn ti ingeniører som jobber med systemplattform og forvalter også flere av de største Wonderware-installasjonene nasjonalt.

Andre områder er elektro og drift, programvareutvikling (.Net, Azure/AWS og mobil), samt Industrial Internet of Things (IIOT) og vi ser spennende synergier med Prevas Norge på disse områdene, sier han i en pressemelding mandag.

Kommentarer