SINTEF Ocean får vind i seilene - Elektronikknett
Sintef ocean vind
Foto: SINTEF

SINTEF Ocean får vind i seilene

Teknologier for vindassistert propulsjon for kommersiell shipping blir stadig mer modent og enklere tilgjengelige. SINTEF Ocean får ny vind i seilene på dette området med medlemskap i International Windship Association.

Antallet nye installasjoner av denne typen øker, og det er en voksende interesse for både vindassistert propulsjon, vind som primær propulsjon, og for optimalisering av fartøy for bruk av vind til fremdrift.

Siden åpningen av deres slepetank i 1939, har SINTEF Ocean (tidligere MARINTEK) forsket på en lang rekke ulike skipsteknologier. Vindbasert propulsjon er som kjent blant de eldste framdriftslølsningene for skip, men har for tiden en renessanse som en bidragsyter for mer miljøvennlig shipping. For å støtte utviklingen av teknologisegmentet videre, har SINTEF Ocean i dag kunngjort deres medlemskap i International Windship Association (IWSA), en medlemsdrevet organisasjon som promoterer og tilrettelegger for økningen av vindassistert propulsjon innen kommersiell shipping.

– I flere og flere sammenhenger ser vi en sterk interesse for vindassistert propulsjon blant akademikere, teknologileverandører, designere og skipseiere, blant annet bekreftet gjennom den store oppslutningen i et webinar arrangert av SINTEF Ocean og NTNU for SFI Smart Maritime i desember 2020. Antallet fullskala installasjoner er på vei opp, og vi ser stadig nye lavutslipps- og nullutslipps-konsepter som på en eller annen måte inkluderer vindassistert fremdrift, sier Sverre Anders Alterskjær, forskningsleder for skipshydrodynamikk hos SINTEF Oceans avdeling for Skip og havkonstruksjoner.

Likevel finnes det utfordringer knyttet til det å ta i bruk vindassistert propulsjon, blant annet knyttet til å forutsi reell energieffektivitet, påvirkning på sjøegenskaper, manøvrering og operasjon. For å utnytte potensialet som ligger i vindbasert propulsjon fullt ut bør man ha en holistisk tilnærming til fartøyskonseptet, inkludert hensyn til hydrodynamikk, aerodynamikk, konvensjonelt fremsdriftssystem og operasjons- og ruteprofil – en tilnærming SINTEF Ocean har lang erfaring med.

– Vi har vært en følger av IWSA lenge, og har satt stor pris på den åpne delingen av nyheter, publikasjoner og relevante arrangementer på nettsiden, også for ikke-medlemmer. Men nå føler vi at tiden er inne for oss å gå inn som medlem, og vi ser frem til å bidra aktivt ved å knytte kontakter, lære og dele vår forskning innenfor dette spennende fagfeltet, fortsetter Alterskjær.

SINTEF Ocean jobber for tiden med flere prosjekter som inkluderer vindassistert propulsjon, og gjennomfører FoU på numeriske og eksperimentelle metoder for evaluering av ulike typer vind-propulsorer, samt optimalisering av fartøy med vindpropulsjon.

– Å ha SINTEF Ocean som medlem i IWSA nå føles veldig tidsriktig. Å få med deres erfaring og FoU arbeid innen evalueringen av fartøy som helhet samt vindsystemer kommer til å styrke vårt arbeid med å standardisere disse metodene i fremtiden – noe som er kritisk nå som drivkraften i sektoren fortsetter å øke, sier Gavin Allwright, generalsekretær for IWSA. - Vi ser frem til å jobbe sammen for å realisere en troverdig og levedyktig fremtid innen vindpropulsjon.

Kommentarer